Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Koning. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 16, 1681 Nogh den Koning [...] hand bieden tensij sij omtrent de logie geattrappeert conden werden file 2488, folio 68
Jan. 27, 1683 De brieven en schenkagiën van den Koning en Berquelangh in Siam ingehaelt file 2495, folio 132
May 9, 1691 Insertie van twee brieven[129] van Haar Edelens aen den Koning en Oya Berquelangh van Ziam file 2507, folio 197-206
July 3, 1692 Insertie der missive[108] van den koning aan dese regeringh file 2509, folio 485-488
March 6, 1696 Den koning had geern gesien dat men den derwaert gesonden Javaan ergens anders bestelt hadt file 2515, folio 151
Aug. 23, 1713 Insertie van den briev aen den koning hun meester geschreven file 2539, folio 731-734
May 20, 1716 Insertie van een brief aan den koning hun meester file 2543, folio 377-379
Aug. 23, 1725 Insertie van die aan den coning file 2558, folio 471-474
July 28, 1731 Overgaande goederen voor den koning, en ’t comptoir file 2565, folio 587
April 21, 1732 En een koets met twee paardenzadels in geschenk voor den koning file 2566, folio 227
Aug. 3, 1732 Insertie der brieven aan den koning, den berquelang en het briefje aan den Siamsen sabandhaar file 2566, folio 541-552
Aug. 3, 1732 Die aan den koning file 2566, folio 541-543
July 28, 1735 Item de pantchiallang de Suykermaalder en de chialoup den Ondank na Jamby met een origineel en duplicaat brief en een brief aan den koning file 2567, folio 553
Dec. 13, 1743 Instantie van den commandeur bij den koning om op ’t versoek van die menschen haar te helpen ‘dewelke aen alles gebrek hadden’ file 2574, folio 641
Feb. 15, 1746 De geschenken voor den koning zijn afgegeven file 2576, folio 19
May 5, 1756 Na Bantam afgesonden onder een geleyde briefje eenige geschenken voor den koning file 2586, folio 73