Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Jongen Coninck. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 2, 1679 De Macassaarze Coninginne Dain Tima door den jongen coninck tot Jamby swaerlijk gewondt file 2484, folio 133-134
March 19, 1679 Translaet brieffken van den ouden en jongen Coninck aldaer die hier aghter sullen werden ingehaelt file 2484, folio 160-161
May 13, 1679 Translaet missive van den jongen coninck file 2484, folio 297-299
Aug. 26, 1679 Item aen den ouden en jongen Conink tot Andragiry file 2485, folio 624-625
Dec. 28, 1679 Den ouden en jongen Conink en de verdere grooten schijnen genegen om met d’Ed. Compagnie in oorlogh te comen op hoope van weder als het hun lust vreede te konnen maken om alsoo haar gepleegde schelmstuken te bedecken file 2485, folio 971-972
Dec. 28, 1679 En op Bantam bij den jongen Coninck onthoudende file 2485, folio 972
March 4, 1680 En werden diervoegen van den jongen Coninck nog vijff vaertuygen op de rooff toegerust file 2486, folio 236
April 6, 1680 De afgezondene des jongen Coninck tot Bantam keeren oocq weder na huys met een brieff aen haer meester file 2486, folio 344
April 20, 1680 Item van den ouden en jongen Coninck file 2486, folio 423
April 24, 1680 Item van den jongen Coninck aen Haer Edelens file 2486, folio 436-437
April 28, 1680 Den jongen Coninck send dierwegen 20 bemande vaertuygen in zee om revengie te nemen file 2486, folio 458
June 1, 1680 Willende den jongen Coninck sig met de oost niet meer bemoeyen file 2486, folio 721