Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Crain Bissee. We found 65 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 15, 1678 Insertie des briefs door Crain Bissee gewesende conincq van Goa aen sijn broeder Crain Gillison tot [Cacuper?] geschreven file 2482, folio 329-333
Oct. 4, 1678 Den gewesen Conincq van Macassar Crain Bissee wert van boort gehaelt en in sijn logiement geconduiseert file 2483, folio 861-862
Oct. 12, 1678 Den gewesen Coning van Goa Crain Bissee bij Haar Edelheyt audiëntie gehadt file 2483, folio 913
Nov. 2, 1678 Den gewesen Macassarsen Coning Crain Bissee voor Sijn Edelheyt verschenen file 2483, folio 987-988
Nov. 6, 1678 Resolutie om Crain Bissee mede eens wegens het gebruycken van zijn persoon en volcq te spreecken file 2483, folio 998-999
Nov. 8, 1678 Om tot dien eynde Crain Bissee te laten derwaarts gaan met de oorlogsvaertuygen Cat en Cater file 2483, folio 1006
Nov. 9, 1678 Idem met een briefken door Crain Bissee aen zijn broeder Crain Gillison en de verdere Macassaren hun op Java’s Oostcust tot Cappar onthoudende file 2483, folio 1009
Nov. 9, 1678 Briefje door Crain Bissee aan sijn broeder Crain Gillison op Cappar nu mede geschreven file 2483, folio 1017-1018
Nov. 9, 1678 Idem met een briefken door Crain Bissee aan de Macassaren hun tot Bantam onthoudende file 2483, folio 1020
Nov. 15, 1678 Idem aan Crain Bissee in gelijcker voegen 400 rijxdaalders file 2483, folio 1033
Nov. 17, 1678 Crain Bissee en Dain Matara onder geleyde van den Edele sabandar Ockersz met al haar volcq voor Sijn Edelheyt gebracht file 2483, folio 1041
Nov. 19, 1678 Het schip het Wapen van Middelburgh aangelegt om Crain Bissee met sijn volcq na Indermayoe te voeren file 2483, folio 1065
Nov. 20, 1678 Dain Cicila zoon van Crain Cronron van Macassar overgecomen om een deelgenoot van Crain Bissee te wesen file 2483, folio 1072
Nov. 22, 1678 Translaat van Crain Bissee’s brieff file 2483, folio 1085-1086
Nov. 29, 1678 Crain Bissee vooralsnoch vooreerst hier te laten verblijven file 2483, folio 1109
Dec. 24, 1678 Soomede Crain Bissee file 2483, folio 1211
Jan. 2, 1679 Nieuwe jaerswensinge van den gewesen konink van Goa Crain Bissee file 2484, folio 2
May 20, 1679 Visite en discours van Crain Bissee en Zijn Edelheyt file 2484, folio 335-336
June 6, 1679 Item van Crain Bissee aen den Macassaer Dain Mangalique, sigh op Bantam onthoudende file 2484, folio 395
Nov. 24, 1679 Crain Bissee omtrent Sijn Edele verschenen aenbiet zijn dienst om mede te lantwaert in te trecken tegen de Bantamse stroopers dogh wert geëxcuseert file 2485, folio 879