Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Coning van Palembang. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 6, 1678 Brieff van den Coning van Palembang ingehaelt file 2482, folio 281-283
May 21, 1678 De gesanten van den Sousouhounan en die van den Coning van Palembang vanwege de Edele Compagnie door de sabandaar Ockersz deftich onthaalt file 2482, folio 342
Aug. 18, 1678 Het contract tusschen den Coning tot Palembang en den commissaris Dirck de Haes geslooten in faveur van d’Ed. Compagnies verbetert en vermeerdert file 2482, folio 676-677
Aug. 3, 1681 De Coning van Palembang genegen tot de vreede met Jamby file 2489, folio 959
Jan. 2, 1682 De contracten 19 may en 20 augustus anno passado door d’Edele Francois Tack met de Coningen van Palembang en Jamby gemaackt, geapprobeert file 2491, folio 7
Feb. 4, 1682 De gesanten van Radja Palacca, den Sousouhounang en de Coningin van Jamby en Palembang in Sijn Edelheyts thuyn getracteert file 2491, folio 193
April 18, 1682 Missive van Haar Edelens aan den Coning van Palembang file 2492, folio 835-843
Oct. 17, 1683 Translaat van vrede tusschen de coningen van Palembang en Jamby gesloten file 2495, folio 947-949
Oct. 17, 1683 Ratificatie[498] op ’t voornoemde contract door den coning van Palembang file 2495, folio 949-950
March 8, 1706 Inhalinge van de brieven door den Coning van Palembang aen dese regeringe in ’t gemeen en aen dese regeringe in ’t particulier geschreven file 2528, folio 99-100
Aug. 18, 1711 Brief aan den Coning van Palembang door Haer Edelens geschreven file 2536, folio 669-671
April 1, 1715 Inhaling van een brief van den coning van Palembang file 2542, folio 301-303
April 6, 1717 Aankomste van twee gesanten van den coning van Palembangh file 2545, folio 151
April 12, 1717 Inhaling der gesanten van den coning van Palembang file 2545, folio 164-165
Nov. 10, 1717 Translaat brief van den coning van Palembang file 2546, folio 601-602
July 29, 1724 De gesanten van den coning van Palembang erlangen hun afscheyd en werden begeleyd door de nevenstaande gecommitteerdens file 2556, folio 342
Aug. 14, 1724 Met nog eenige dienaaren van den coning van Palembang file 2556, folio 374
April 28, 1725 Nevens een translaat Maleytse brief ‘van den koning van Palembang’ file 2558, folio 222
Oct. 2, 1725 Briefje van den coning van Palembang aan den sjabandhar file 2558, folio 554
May 13, 1740 Insertie van de briev door den coning van Palembang geschreven file 2571, folio 330-333