Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Coning van Bantam. We found 66 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 30, 1678 De weduwe van den Pangeran Singazary door den Coning van Bantam na Japara gesonden aan den Sousouhounang file 2483, folio 1116
April 29, 1679 Twintigh duysent rijksdaalders door den Coning van Bantam aen den Macassaerzen Crain Glisson gesonden om den rebel Tronajaja te adsisteren file 2484, folio 251-252
April 22, 1682 De afgesanten van den Coning van Bantam uyt ons veltleger weder terugge file 2492, folio 881
Aug. 28, 1682 Translaat acte van den Coning van Bantam aan den coopman Everhard van der Schuur na Lampon verleent om aldaar gehoorsaamt te werden file 2493, folio 1755-1758
Jan. 7, 1683 Translaat briefje van eenen Abdul Rahiem aan den coninck van Bantam file 2495, folio 27-31
March 27, 1683 Translaet briefje ter ordre van de coningh van Bantam aen sijnen ambassadeur alhier geschreven file 2495, folio 318
April 15, 1683 Resolutiën en consideratiën wegens het aen te gaene contract met den coning van Bantam, ’twelck gemodereert wert file 2495, folio 382-383
May 23, 1683 Translaet briefje[254] van den coning van Bantam aen sijnen ambassaduer Aria Diepa Nierat geschreven file 2495, folio 507-508
June 22, 1683 Resolutie wegens de opgestelde articulen van vrede met den coning van Bantam file 2495, folio 620
Feb. 11, 1684 Translaat briefje van den Coning van Bantam aan sijn broeder Radeen Sackee alhier file 2496, folio 172-173
April 10, 1684 Translaat briefje[111] van den Coning van Bantam aan Haar Edelens file 2496, folio 433-434
Aug. 10, 1684 Translaat briefje[287] van den Coning van Bantam aan Haar Edelens per coningsvaartuygh file 2497, folio 913-914
April 29, 1685 Den ambassadeur van den coning van Bantam genaamt Keey Aria Soeta Widjastra alias Vlaming verschijnt alhier met eenige ministers tot de Manilhase voyagie file 2498, folio 316
Aug. 22, 1685 Aan den coning van Bantam een schip tot overvoer van soldaten na Zillebaar te leenen file 2499, folio 719
Oct. 30, 1692 Inhalinge der gesanten en brieven van den Coning van Bantam aan dese regering file 2509, folio 728-729
Oct. 30, 1692 Insertie der missive van den Conink van Bantam aan Haer Edelens file 2509, folio 729-732
May 13, 1693 Besluyt om den Coning van Bantam ter occasie van de geboorte van sijnen eersten sone met een geschenck te begroeten file 2510, folio 423
July 20, 1694 Inhalinge der missive van den coning van Bantam aan dese regering file 2513, folio 529-530
Feb. 22, 1696 Sekere Soutanaya een onderdaen van den coning van Bantam over gemaeckte te beweging tot oproer in ’s Compagnies jurisdictie derwaerts versonden file 2515, folio 109-110
Nov. 8, 1699 Teneur van den brief aan den coning van Bantam file 2519, folio 766-768