Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Coning. We found 60 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 16, 1680 [Die van Toadjo] setten haeren Coning mede aff en een ander in plaets file 2487, folio 1434
Jan. 9, 1683 Vele van de rebelle grooten en bergvolckeren sijn op Bantam afgekomen om sig voor den Coning te verootmoedigen file 2495, folio 52
May 17, 1683 Met een missive[245] aan het opperhooft Aarnout Faa en raat en daarbij oock een missive aan den Coning, mitsgaders nogh een ander aan den Oya Berquelang aldaar file 2495, folio 473
Feb. 5, 1684 Item van den Coning en Bercquelangh file 2496, folio 124
Jan. 15, 1692 Een ditto van den Coning en sijne 20 mantrys tot Indrapoura file 2508, folio 24-26
May 3, 1693 Zijnde nevens degene die ten naasten aan de Coning en Oya Berquelangh staan af te gaan bij ’t briefboek ingeschreven file 2510, folio 380
Jan. 14, 1694 Arrivement van de fluyt de Civetkat uyt Ziam met brieven[10] van ’s Compagnies residenten alsmede den Coning en Berquelang file 2512, folio 19
Jan. 18, 1694 Vertrek van de gesanten van Bouton met een briefje aen den Coning haar meester file 2512, folio 21-22
Jan. 19, 1694 Inhalinge der brieven van den Coning en Berquelang in Ziam file 2512, folio 24
Jan. 27, 1694 Behelsende ’t verhaal van des Conings misnoegen over de jongst gesonde schenkagie file 2512, folio 82
April 15, 1694 Aancomste van diverse pepervaartuyg van den coning en Pangerang Area file 2512, folio 302
Jan. 18, 1695 Inhalinge van de brieven van den Coning en berquelangh in Siam file 2514, folio 28-29
April 12, 1695 Aanwijsinge van de contanten voor den coning gesonden file 2514, folio 244
Feb. 17, 1697 Verscheyninge van ’t schip Honsholredijk uyt Siam met schrijvens van ’t opperhoofd en den raet aldaer alsook van den coning en rijx Berquelangh file 2517, folio 101
March 4, 1699 Brieven van den coning en Oya Berquelangh overgecomen file 2519, folio 174
March 6, 1699 Inhalinge van de brieven van den Coning en Oya Berquelang in Siam file 2519, folio 177-178
May 24, 1699 Alsook missive van den coning en groten tot Bima file 2519, folio 337
Oct. 26, 1699 Inhaling des briefs van den coning file 2519, folio 693-694
Feb. 1, 1700 Aankomsten van ’t schip den Coning van Bantam uyt Siam met brieven van de residenten den Coning en Oya Berkelangh file 2520, folio 49
Feb. 3, 1700 Inhalinge der brieven van den Coning en Oya Berquelang in Siam file 2520, folio 51-52