Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Laars, Reynier. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 19, 1680 Resolutie wegens de inhalinge van de brieff des jongen Coninck tot Bantam file 2486, folio 293
March 22, 1680 De brieff des jongen Conincks tot Bantam door d’Heeren Outhoorn en Camphuys in vergaderingh overgelevert file 2486, folio 295
April 25, 1680 Den Deensen agent Pauly moet Haer Edelens missive aen den jongen Coninck tot Bantam geschreven, vertolcken, en sijn sentiment daervan uytten file 2486, folio 441
April 25, 1680 Den ouden Coninck toont hem malcontent omdat van geen staatssaecken in de missive gesproocken wert file 2486, folio 441-442
April 25, 1680 Den jongen Coninck ontbiet den tolck Huygh Boy en maeckt hem het aflopen van een zijner vaertuygen bekent file 2486, folio 442
Sept. 3, 1680 Den jongen Coninck tot Bantam versoeckt [of] wedersijts weghgelopene slaven etc mogten werden herstelt file 2487, folio 1177
Dec. 22, 1682 Translaat briefje van regeerenden Coninck tot Bantam aen sijn ambassadeur alhier geschreven file 2494, folio 2439-2440
July 13, 1683 Twee translaat briefjes van den Bantamse ambassadeur aan sijnen coninck tot Bantam geschreven file 2495, folio 696-697
April 29, 1684 Ratificatie op het contract[136] met den Coninck tot Bantam file 2496, folio 506-508
Feb. 18, 1687 Den Bantamsen resident tot Trogon, met name Pour Banata, over gesuspecteerde correspondentie met Sacra Diassa te laten hooren en alsdan aan zijnen coninck tot Bantam te zenden file 2502, folio 76
Aug. 3, 1687 Translaat brief van den coninck tot Bantam aan Haar Edelens file 2502, folio 584-585
Aug. 12, 1688 Missive[13] aan den coning tot Bantam file 2503, folio 347-348
March 16, 1689 Translaat Maleytse missive[261] van den Coninck tot Bantam aen Zijn Edelheyt file 2504, folio 209-210
Sept. 24, 1689 Missive[17] van Haar Edelens aan den Coninck tot Bantam file 2505, folio 697-701
Nov. 27, 1689 Translaat Maleytse missive[137] door den Coninck tot Bantam aen haer E. Edelens de Hooge Regeering tot Batavia file 2505, folio 920-921
June 30, 1690 Translaet Maleytse missive[387] van den coninck tot Bantam aen Haer Edelens file 2506, folio 296-297
July 2, 1690 27 vaertuygen van den Coning tot Bantam naer Indermayoe om hout te halen file 2506, folio 306
July 29, 1690 Missive[418] van Haer Edelens aen den coninck tot Bantam geschreven file 2506, folio 337-339