Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 27, 1762 ’t Bedragen hunner lading file 2592, folio 73
April 27, 1762 ’t Delfts kamerschip de Vrouwe Cornelia Hillegonda in Straat Sunda file 2592, folio 74
April 29, 1762 Fatale tijding per Amerongen wegens het verlies van de schepen Mariënbosch op de Colombose rede, en de schepen Rhoon, Sparenwijk en de barcq de Rijder op de rede van Mature file 2592, folio 74-75
April 30, 1762 De Cornelia Hillegonda ter rheede file 2592, folio 75
April 30, 1762 Dies korte sterkte file 2592, folio 75
April 30, 1762 Schrijvens van Delft file 2592, folio 75
April 30, 1762 Drie briefjes van Palembang file 2592, folio 75
May 3, 1762 Ontfangst van een Tanjongpoura’s briefje file 2592, folio 76
May 3, 1762 Item twee ditos van Palembang file 2592, folio 76
May 4, 1762 Arrive van de Geregtigheyd van Rembang file 2592, folio 76
May 4, 1762 Met rijst en cattoene gaarns file 2592, folio 76
May 4, 1762 En ’t Slot van Capelle na derwaarts gedepecheert file 2592, folio 76
May 5, 1762 Depeche van ’t naschip Schoonzigt naar Nederland file 2592, folio 77
May 5, 1762 ’t Carguasoen bedraagt als in den text file 2592, folio 77
May 5, 1762 Versonden zodanige papieren als ’t register wijst file 2592, folio 77
May 5, 1762 Deunisveld vertreckt over de Westcust van Bengale naar Nederland file 2592, folio 77
May 5, 1762 Wat papieren met dien zijn versonden file 2592, folio 78
May 5, 1762 Het bedragen dier lading file 2592, folio 78
May 6, 1762 Visvliet in Sunda’s engte file 2592, folio 78
May 7, 1762 Arrive van twee Javase scheepen d’Uno van Samarang en de Waaksaamheyd van Qualla Damak file 2592, folio 78-79