Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 5, 1762 Depeche van d’Africaan naar Palembang en Jamby file 2592, folio 54
April 6, 1762 Factuur naar Macassar versonden file 2592, folio 54
April 6, 1762 Arrive van drie Engels koningschepen de Revenge, de Medway, de Baleine van Madrasa file 2592, folio 54
April 6, 1762 Een van Mauritius file 2592, folio 55
April 6, 1762 Twee van Madras file 2592, folio 55
April 6, 1762 En een Engelse compagnieschialoup van Bancahoeloe file 2592, folio 55
April 6, 1762 Publicatie van een biljet [betreffende vaste goederen] file 2592, folio 55-56
April 7, 1762 Schrijvens van Tanjongpoura ontfangen file 2592, folio 56
April 7, 1762 ’t Engels scheepje Plasse van Bankahoeloe gearriveerd file 2592, folio 57
April 8, 1762 Van Palembang schrijvens ontfangen file 2592, folio 57
April 8, 1762 En 800 picols thin van daar aangebragt ‘per juragan Abdul Carim’ file 2592, folio 58
April 8, 1762 Arrive van de Goudvink van de Westcust file 2592, folio 58
April 8, 1762 Met schrijvens file 2592, folio 58
April 9, 1762 Borsselen van Souratta, Mallabaar en Ceylon file 2592, folio 59
April 9, 1762 Waarmede overkomt den gouverneur Jan Schreuder en zijn familie file 2592, folio 59
April 9, 1762 Gecommitteerdens tot Zijn Edelheyds receptie file 2592, folio 59-60
April 9, 1762 Schrijvens van Souratta file 2592, folio 60
April 9, 1762 ’t Bedragen der lading file 2592, folio 60
April 9, 1762 Schrijvens van Mallabaar en van Ceylon file 2592, folio 60
April 9, 1762 En van de Cust Chormandel file 2592, folio 60