Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 31, 1761 Wat die hebben gehaald file 2591, folio 286
Dec. 31, 1761 Opgave der wijkmeesters binnen de stad file 2591, folio 286-290
Dec. 31, 1761 En van den wijkmeesteren der Batavisache ommelanden file 2591, folio 290-294
Dec. 31, 1761 Lijst van de aangekomene vaartuygen file 2591, folio 294-304
Dec. 31, 1761 En van de vertrockene vaartuygen file 2591, folio 304-310
Dec. 31, 1761 Opgave der doodgravers file 2591, folio 311
Dec. 31, 1761 Die in den heylige doop zijn ingelijft file 2591, folio 312
Dec. 31, 1761 En die haer in ’t huwelijk te geven hebben file 2591, folio 313
Jan. 1, 1762 [Sijn Hoog Edelheid ontving de complimenten van gelukwensching] file 2592, folio 1
Jan. 2, 1762 [Maandelijks briefje van Tanjongpoura ontfangen] file 2592, folio 2
Jan. 7, 1762 [Schrijvens van Cheribon ontfangen] file 2592, folio 2
Jan. 9, 1762 [De Waaksaamheid naar Cheribon en Samarang gedepecheert] file 2592, folio 2
Jan. 11, 1762 [Het Engels koningsschip Stibens van Bombay file 2592, folio 2
Jan. 11, 1762 Met schrijvens van Ceylon file 2592, folio 3-4
Jan. 11, 1762 Retour van de Rebecca Jacoba van Bantam met peper file 2592, folio 4
Jan. 12, 1762 Het Engels koningsschip de Revenge ter rheede file 2592, folio 4
Jan. 13, 1762 Depeche van de Vrouwe Elisabeth na Ceylon file 2592, folio 4
Jan. 13, 1762 Met een lading rijst file 2592, folio 5
Jan. 15, 1762 Pasgeld van Malacca file 2592, folio 5
Jan. 19, 1762 Met het vaartuyg van Abdul Amim 1500 piculs thin van Palembang file 2592, folio 6