Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 24, 1675 ’t Schip Couwerve van Sumatra’s westcust file 2479, folio 707-708
Sept. 24, 1675 De Beurs en Amerongen weder naar Japara file 2479, folio 708-710
Sept. 26, 1675 De sloep de Leguaen na Bantam met brieven van het vaderlant voor Engelant file 2479, folio 710-711
Sept. 26, 1675 Item schrijven van de Bantamse resident Caef file 2479, folio 710-712
Sept. 27, 1675 d’Heeren Constantijn Ranst en Pieter van Hoorn over het poinct van mesnagie gecommuniceert file 2479, folio 712
Sept. 27, 1675 En d’Heeren Pieter van Hoorn en Sijbrant Abbema om de verlossinge te doen file 2479, folio 712
Sept. 28, 1675 De fluyt Elburgh van Japara met schrijven van d’Hr. Everard van der Schuur file 2479, folio 713-714
Sept. 29, 1675 De Hengelaar uyt Ternaten over Japara file 2479, folio 714
Sept. 29, 1675 Advis van de Japaarsch resident Jacob Couper file 2479, folio 715-716
Sept. 30, 1675 Placcaat der aanstaande verlossinge na ’t patria gepubliceert file 2479, folio 717
Sept. 30, 1675 Aangekomene vaartuygen file 2479, folio 717-721
Sept. 30, 1675 Afgaande vaartuygen file 2479, folio 721-723
Sept. 30, 1675 Dooden file 2479, folio 724
Sept. 30, 1675 Gedoopte file 2479, folio 724
Sept. 30, 1675 Getrouwde file 2479, folio 724
Sept. 30, 1675 Visite file 2479, folio 725
Sept. 30, 1675 Javanen file 2479, folio 725-726
Oct. 1, 1675 De sloep de Leguaen van Bantam met schrijven file 2479, folio 727-728
Oct. 1, 1675 Corea en de Snaauw van Bima en Sumbawa met capiteyn Jan Fransen file 2479, folio 729
Oct. 3, 1675 De Swarte Leeuw van Japara file 2479, folio 730-731