Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 9, 1761 Arrive van een Maccao’s scheepje Sancta Francisca Sarlana file 2591, folio 192
July 9, 1761 En van de kielen Lekkerland en de Admiraal Tromp van Java file 2591, folio 192
July 10, 1761 Depeche van Lapienenburg van Bantam file 2591, folio 192
July 11, 1761 De Waaksaamheid van Macassar reverteerd file 2591, folio 192
July 11, 1761 Met een lading hout file 2591, folio 193
July 14, 1761 Schrijvens van Samarang file 2591, folio 193
July 15, 1761 Het Zeeuwse schip Noord Beveland in Straat Sunda file 2591, folio 193
July 16, 1761 Ontfangst van dies papieren file 2591, folio 193
July 17, 1761 Afscheydsaudiëntie aan de gesanten van Bantam file 2591, folio 193-194
July 17, 1761 Met wat ceremonieel in de text te sien file 2591, folio 194-195
July 17, 1761 Benoemde conduiteurs na Bantam file 2591, folio 195
July 17, 1761 De gesanten stappen over in haar vaartuygen file 2591, folio 195
July 17, 1761 En de begeleyders op het schip de Getrouwigheyd file 2591, folio 196
July 17, 1761 Depeche van Wildrijk over de cust Cormandel en Bengale na Nederland file 2591, folio 196
July 18, 1761 Noord Beveland arriveert van Zeeland, novelles van daar file 2591, folio 196
July 18, 1761 [Korte sterkte van die bodem] file 2591, folio 196
July 19, 1761 En Bronstee van de Westcust file 2591, folio 197
July 20, 1761 Schrijvens na Samarang versonden file 2591, folio 197
July 22, 1761 Arrive van de Spaarzaamheid van Japara file 2591, folio 197
July 22, 1761 Schrijvens van Cheribon file 2591, folio 197