Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 1, 1758 Zijn Excellentie reverteerd van Buytenzorg op Weltevreden file 2588, folio 226
Dec. 3, 1758 Het schip Leckerlust reverteerd van Paccalongang file 2588, folio 227
Dec. 4, 1758 De bark de Rijder uyt Straat Malacca file 2588, folio 227
Dec. 5, 1758 Met de Spaersaemheyt ontfangt men van de Westcust tijding dat de commandeur Pieter Thijmon van Herzeele overleden was file 2588, folio 227-228
Dec. 5, 1758 De Admiraal Tromp komt van Bantam file 2588, folio 228
Dec. 7, 1758 Schrijvens van Samarang ontfangen file 2588, folio 228
Dec. 8, 1758 Communicatie dat Luxenburg van Amsterdam in Straat file 2588, folio 228
Dec. 9, 1758 Die ook ter rheede arriveert file 2588, folio 228
Dec. 9, 1758 Insertie van dies korte sterkte file 2588, folio 228
Dec. 9, 1758 Arrivement van ’t Casteel van Tilburg van Cormandel file 2588, folio 229
Dec. 11, 1758 De Mattaramse gesanten krijgen hun afscheid en vertrokken file 2588, folio 229-230
Dec. 11, 1758 Intusschen dat de schepen Buytensorg en Leyden beyde van Amsterdam ter rheede arriveeren file 2588, folio 230
Dec. 11, 1758 Korte sterkte van het schip Buytensorg file 2588, folio 230
Dec. 11, 1758 Item van het schip Leyden file 2588, folio 230
Dec. 13, 1758 Depeche van de Standvastigheyt over Java na Ambon file 2588, folio 231
Dec. 16, 1758 Notitie der gehoudene capitale justitie bij de heeren schepenen file 2588, folio 231
Dec. 16, 1758 Waerbij de nevenstaande delinquanten ter dood zijn gebragt file 2588, folio 231
Dec. 16, 1758 De Batavier van Amsterdam en ’t Hof d’Uno van Zeeland komen ter rheede file 2588, folio 231
Dec. 16, 1758 Korte sterkte van het schip de Batavier file 2588, folio 231-232
Dec. 16, 1758 Item van ’t Hof d’Uno file 2588, folio 232