Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 12, 1694 En qualificatie om insgelijx te mogen doen met die van het twede vaartuyg van den anachoda Wantong tot Batang file 2513, folio 573
Sept. 29, 1688 Per ’t jagt ’t Wapen van Tertholen naar Bantam een origineel en secreet briefje[68] aan de gesaghebberen aldaar file 2503, folio 427
Oct. 4, 1688 ’t Jagt ’t Wapen van Tertholen van Bantam met den oppercoopman Joannes Leeuwenson file 2503, folio 446
Oct. 5, 1688 ’t Jagt ’t Wapen van Tertholen over Malacca naar Tanassery aangelegt file 2503, folio 447
Oct. 13, 1688 Vertrek van ’t jagt Negombo naar Malacca; item ’t schip ’t Wapen van Tertholen over Malacca na Tannassery file 2503, folio 451
May 20, 1689 Missive[328] van de opperhoofden van ’t schip ’t Wapen van Alckmaar komende uyt het vaderlant file 2504, folio 310
May 20, 1689 Per roeyschuyt naer ’t schip ’t Wapen van Alckmaar een brieffje[329] aen de opperhoofden van dien bodem file 2504, folio 310
May 20, 1689 Terugkomst van de voormelte roeyschuyt met den fiscael en ondercoopman van ’t schip ’t Wapen van Alckmaar file 2504, folio 311
May 20, 1689 ’t Wapen van Alckmaar uyt Europa over Cabo de Goede Hoop voor reequening der Camer Amsterdam met 139 coppen file 2504, folio 312-313
July 5, 1689 ’t Wapen van Alckmaar naer ’t vaderlant aengelegt over Cormandel en Ceylon file 2504, folio 443
Aug. 6, 1689 ’t Wapen van Alckmaar naer Chormandel en van daar over Ceylon naar Europa file 2505, folio 500
July 18, 1690 ’t Wapen van Terthoolen van Japara met een originele missive[400] van den commandeur Joan Albert Sloot en raed tot Japara file 2506, folio 324
Nov. 26, 1684 ’t Schip ’t Wapen van der Goes van Cherribon met den commandeur Jacobus Couper en 3 capiteins nevens 335 Nederlandse militairen file 2497, folio 1315
Dec. 4, 1684 Den eersten clercq der generale papieren daarmede na ’t schip ’t Wapen van Tertholen en voorts na de Straat Sunda om deselve aan de retourschepen te bestellen file 2497, folio 1367
Dec. 12, 1684 ’t Schip ’t Wapen van Middelburgh afgelegt file 2497, folio 1403
Jan. 6, 1685 De romp van ’t schip ’t Wapen van Middelburg vercogt voor de somma van 870 rijxdaalders aan den Chinees …[483] file 2498, folio 14
Jan. 29, 1685 ’t Schip ’t Wapen van der Goes en de chialoup de Piesangh over Japara na Banda file 2498, folio 78-79
Feb. 20, 1685 ’t Schip ’t Wapen van Tertholen en de chialoup Egmond naar Japara en Macassar naar Banda file 2498, folio 131
June 23, 1685 ’t Jagt ’t Wapen van Tertholen uyt Banda file 2498, folio 479
Aug. 21, 1685 Cornelis Slegt tot schipper op ’t Wapen van Tertholen gestelt file 2499, folio 716