Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 15, 1758 Alsmede van den Cochin China’s carga Christoffel van Capelle file 2588, folio 26
Feb. 15, 1758 Een inlands vaartuyg komt met peper van Palembang file 2588, folio 27
Feb. 16, 1758 De Vrouwe Petronella vertrekt na Bantam file 2588, folio 27
Feb. 19, 1758 Een briefje van Bancahoeloe file 2588, folio 27
Feb. 20, 1758 En een dito van Bantam ontfangen file 2588, folio 27-28
Feb. 20, 1758 Een briefje na Samarang versonden file 2588, folio 28
Feb. 21, 1758 Somede diverse scheepen ter afhael van producten na derwaarts afgevaerdigt file 2588, folio 28
Feb. 21, 1758 Pasgeld vertrekt na Indramajoe file 2588, folio 28
Feb. 23, 1758 En de chialoup de Overmaas komt van Malacca met tijding neffens den toestand aldaar file 2588, folio 29-30
Feb. 25, 1758 Het schip Ouwerkerk vertrekt na Bima file 2588, folio 31
Feb. 25, 1758 Intusschen dat schrijvens na Samarang versonden werd file 2588, folio 31
Feb. 27, 1758 Een vaartuyg komt met thin van Palembang file 2588, folio 31-32
Feb. 27, 1758 En het schip de Getrouwigheyt werd na Macassar en het scheepje de Princes van Oranje na Cormandel gedepecheert file 2588, folio 32
Feb. 28, 1758 Schrijvens van Samarang file 2588, folio 32
Feb. 28, 1758 En Bantam ontfangen file 2588, folio 32
March 1, 1758 Het schip Rhoon komt over Ceylon van den Daradjapoer te deser rheede file 2588, folio 32-33
March 4, 1758 De chialoup de Herderin vertrekt na Malacca file 2588, folio 33-34
March 4, 1758 En van Tanjongpoura ontfangt men het maendelijks briefje file 2588, folio 34
March 5, 1758 De particuliere pantsjallang de Vriendschap vertrekt na Palembang file 2588, folio 34-35
March 6, 1758 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2588, folio 35