Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 15, 1757 Duplicaat schrijvens na de Westcust versonden file 2587, folio 212
Oct. 15, 1757 En de schepen Leymuyden en Oost Capelle na Sourabaya file 2587, folio 212
Oct. 15, 1757 En Lapienenburg na Tagal afgevaardigt file 2587, folio 212
Oct. 17, 1757 Depeche van het schip Blijdorp na Nederland file 2587, folio 213
Oct. 18, 1757 De bark de Vrijheyd retourneerd van Timor file 2587, folio 213-214
Oct. 18, 1757 Waarmede den gewesen secunde Jean Louis Hoselie werd opgesonden file 2587, folio 214
Oct. 20, 1757 De chialoup de Kakatoea arriveert van Ternaten file 2587, folio 214-215
Oct. 20, 1757 Communicatie van het arrivement in Straat Sunda van het uytkomend schip Delft file 2587, folio 215
Oct. 20, 1757 De schepen de Gustaaf Willem en Oud Carspel krijgen hunne depeche over Mallabaar na Ceylon file 2587, folio 215
Oct. 23, 1757 Schrijvens van Samarang ontfangen file 2587, folio 215-216
Oct. 24, 1757 Per de retourneerende gesanten van den Palembangsen vorst werd schrijvens na derwaarts afgesonden file 2587, folio 216
Oct. 24, 1757 Arrivement van het schip Delft te deser rheede file 2587, folio 216
Oct. 24, 1757 Insertie van dies korte sterkte file 2587, folio 216-217
Oct. 25, 1757 Schrijvens van Cheribon ontfangen file 2587, folio 217
Oct. 25, 1757 En per de Anna werd schrijvens na Bantam versonden file 2587, folio 217-218
Oct. 26, 1757 Woitkensdorp vertrekt na Samarang file 2587, folio 218
Oct. 26, 1757 Terwijl intusschen het uytkomend schip de Vrouwe Elisabeth ter rheede arriveert file 2587, folio 218
Oct. 26, 1757 Insertie van dies korte sterkte file 2587, folio 218-219
Oct. 26, 1757 Duplicaat schrijvens na Bantam versonden file 2587, folio 219
Oct. 29, 1757 Vertrek van den na Nederland verlosten heer Raad Ordinair Joan Gideon Loten na desselfs transportbodem de Petronella Maria file 2587, folio 220