Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 9, 1757 Arrivement van het schip Lapienenburg van Souratta file 2587, folio 199-200
Oct. 9, 1757 Communicatie van ’t arrivement in Straat Sunda van gedagte bodem file 2587, folio 200
Oct. 10, 1757 Een briefje ontfangen van de cargas van het naar de Golf van Persia gedestineerde geweest sijnde schip Pasgeld file 2587, folio 201
Oct. 10, 1757 En een dito van den Bima’s resident file 2587, folio 201
Oct. 10, 1757 Retourneerd Stadwijk van Soerabaya en Grissee file 2587, folio 202
Oct. 10, 1757 Communicatie van het arrivement in Straat Sunda van het uytkomend schip Baarsande file 2587, folio 202
Oct. 11, 1757 Depeche over Malacca na Bengale van het schip de Snoek en de barcq de Croonprins file 2587, folio 202-203
Oct. 11, 1757 Alsmede van de voor de handel na Trangano geprojecteerde chialoupen de Nassauw en de Lamadjang file 2587, folio 203-204
Oct. 12, 1757 Het schip Baarsande komt ter rhede file 2587, folio 204
Oct. 12, 1757 Insertie van dies korte sterkte file 2587, folio 204-205
Oct. 13, 1757 Schrijvens na Samarang versonden file 2587, folio 205
Oct. 13, 1757 Een briefje na Bantam ter bestelling aan de boom gesonden file 2587, folio 205-206
Oct. 13, 1757 ’t Schip Saamslag retourneerd van Samarang en Qualla Damack file 2587, folio 206
Oct. 13, 1757 Sloterdijk van Tagal en Paccalongang file 2587, folio 206
Oct. 13, 1757 Item de chialoup de Ongehoorsaamheid van Amboina file 2587, folio 206-207
Oct. 13, 1757 Het schip Vosmaar arriveert van Banjermassing ophebbende het afgaande opperhoofd Bernard te Lintelo file 2587, folio 207
Oct. 13, 1757 Arrivement van het over Ceylon komend schip Oost Capelle file 2587, folio 207-208
Oct. 14, 1757 Rekening door de regenten van het leprosenhuys gedaan file 2587, folio 208-211
Oct. 15, 1757 Het jaarlijxe afscheydmaal voor de repatrieerende werd gegeven file 2587, folio 212
Oct. 15, 1757 Duplicaat schrijvens na de Westcust versonden file 2587, folio 212