Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 9, 1757 Vertrek van Ouwerkerk na Samarang file 2587, folio 150
July 12, 1757 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2587, folio 150-151
July 12, 1757 En Amelisweert voor de Kamer Amsterdam is in Straat Sunda gearriveert file 2587, folio 151
July 12, 1757 De Gustaaf Willem gaat na Samarang file 2587, folio 151
July 13, 1757 De chialoup de Meeuw werd na Adjerhadja gedepecheert file 2587, folio 151
July 15, 1757 En ’t scheepje de Wereld na Palembang file 2587, folio 152
July 15, 1757 Receptie der gesanten van den Palembangse vorst file 2587, folio 152
July 16, 1757 Schrijvens na Cheribon versonden file 2587, folio 152-153
July 18, 1757 Zijn Excellentie begeeft zig in geselschap van eenige heeren en dames na desselfs landgoed Buytensorg file 2587, folio 153
July 18, 1757 Schrijvens van Palembang ontfangen file 2587, folio 153
July 19, 1757 Naar Samarang werden eenige biljetten omtrend de interdictiën der invoer van cattoene garen versonden file 2587, folio 154
July 21, 1757 Het Amsterdamse schip de Vrouwe Petronella Maria komt ter rheede file 2587, folio 154
July 21, 1757 Insertie van dies korte sterkte file 2587, folio 154
July 22, 1757 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2587, folio 155
July 22, 1757 Arrivement van een Sweeds schip genaamt de Eenigheyd in Straat Sunda file 2587, folio 155
July 26, 1757 Keukenhof werd over Ceylon en Sparenrijk over Bengale na Nederland gedepecheert file 2587, folio 155-156
July 26, 1757 Alsmede de bark de Buys na Bantam file 2587, folio 156
July 27, 1757 Depeche van de Barbara Theodora na Masquetta file 2587, folio 156-157
July 30, 1757 Saamslag komt van Qualla Damack file 2587, folio 157
Aug. 1, 1757 De daarmede aangebragte papieren worden ter secretarye besteld file 2587, folio 157-158