Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 28, 1757 Van Palembang file 2587, folio 141
June 28, 1757 En van Timor ontfangen file 2587, folio 141
June 28, 1757 De Huygewaard, de pantsjallangs de Overmaas en de Sourabaya vertrekken na Malacca met een commando van 200 man onder opsigt van een majoor en capitain file 2587, folio 142-143
June 30, 1757 Een briefje na Bantam versonden file 2587, folio 143
June 30, 1757 En een dito van Palembang file 2587, folio 143
July 1, 1757 Een briefje van Cheribon ontfangen file 2587, folio 143-144
July 1, 1757 Pijlswaart krijgt zijne depeche over Samarang na Bengalen file 2587, folio 144
July 1, 1757 Ten welken eerstgemelte gouvernement den vrije uytvoer en aanbreng van rijst werd gepermitteerd file 2587, folio 144
July 1, 1757 Mitsgaders den uytvoer van cattoene garen ‘van Macassar, Java, Cheribon en elders, na Amboina, Banda en Ternaten’ contraband verklaart file 2587, folio 144-145
July 1, 1757 En geordonneert werd den handel in lijwaten ’s Compagnieswegen aldaar te staken file 2587, folio 145
July 1, 1757 De Appelboom krijgt zijn depeche na Tagal file 2587, folio 145
July 2, 1757 Schrijvens na Cheribon versonden file 2587, folio 145
July 2, 1757 En een briefje van Palembang ontfangen file 2587, folio 145-146
July 2, 1757 Gelijk met een Inlands vaartuyg gesanten van dien vorst arriveerden file 2587, folio 146
July 4, 1757 Het maandelijkse briefje van Tanjongpoura ontfangen file 2587, folio 146
July 4, 1757 De chialoup het Duyfje vertrekt met 20 Europese militairen na Malacca file 2587, folio 146-147
July 5, 1757 Stadwijk voor Amsterdam is in Straat Sunda gearriveert file 2587, folio 147
July 5, 1757 En na Bantam werd schrijvens afgesonden file 2587, folio 147
July 6, 1757 Stadwijk arriveert ter rheede file 2587, folio 147
July 6, 1757 Korte sterkte van dien bodem file 2587, folio 147