Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 22, 1756 Ontheffing van 8 rds per legger arrack voor de versenders van dien na derwaards file 2586, folio 213
Oct. 22, 1756 Sorge te dragen dat den pagter sodanige versenders daarin [niet] hinderlijk sal sijn file 2586, folio 213
Oct. 22, 1756 Recommandatie om de vaert van daar na Timor en de Suyd eylanden gesloten te doen blijven file 2586, folio 213
Oct. 22, 1756 Ontfangen vaderlandse en Caabse papieren per het Amsterdamse kamerschip de Vrouwe Rebecca Jacoba file 2586, folio 214
Oct. 22, 1756 En per het schip Stralen ontfangen duplicaat Caabse missive file 2586, folio 214
Oct. 23, 1756 Arrivement van ’t schip de Vrouwe Rebecca Jacoba file 2586, folio 214
Oct. 23, 1756 Korte sterkte van dien bodem file 2586, folio 214
Oct. 24, 1756 De Drie Heuvelen over Malacca na Bengalen met schrijvens aan beyde ministeriums file 2586, folio 215
Oct. 25, 1756 Eenige Macassaarse slaven aangebragt ten dienste van het ambagsquartier per den Inlander Intje Soeboe met schrijvens van de ministers aldaar, dienende ten geleyde van een gesloten pacquet komende van Banda file 2586, folio 215
Oct. 25, 1756 Per evengemelte Inlander ontfangen een origineele missive van de ministers te Banda file 2586, folio 215
Oct. 26, 1756 Biljet wegens de uytvoer van rijst[8] file 2586, folio 215-216
Oct. 27, 1756 Een missive versonden na Malacca per het schip Meervliet aan den gouverneur en raad aldaar file 2586, folio 217
Oct. 28, 1756 Het schip de Admiraal Tromp arriveert van Malacca met gemeen en secreet schrijven van het ministerium aldaar file 2586, folio 217
Oct. 28, 1756 Behelsende de progressen van de berugte rover Radja Alam file 2586, folio 217
Oct. 28, 1756 Door ’s Compagnies bondgenoten in sijne onderneeming gestuyt en verjaagt file 2586, folio 217
Oct. 28, 1756 Sijne verbittering op de E. Compagie file 2586, folio 217
Oct. 28, 1756 Brandstigting en moorderijen file 2586, folio 217
Oct. 28, 1756 Onveiligmaking van de Straat Malacca door evengemelte rover file 2586, folio 218
Oct. 28, 1756 Insluyting van de stad Malacca file 2586, folio 218
Oct. 28, 1756 Moorderijen in de voorsteden file 2586, folio 218