Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 26, 1753 Mitsgaders na Indramajoe de Anna en Duynenburg file 2583, folio 170
Oct. 26, 1753 Lijkstatie van de gemalinne van de heer Raad Extra-ordiniar van India Mr. Dithard van Rheeden file 2583, folio 170-171
Oct. 27, 1753 Publicque voorstelling van den capitein ter zee Nicolaus de Beer als commandeur van de retourvloot file 2583, folio 171-172
Oct. 28, 1753 ’t retourschip ’t Hof d’Uno vertrekt na Middelburg file 2583, folio 172
Oct. 29, 1753 Delft reverteerd van Samarang file 2583, folio 172
Oct. 29, 1753 Alsmede van Palembang de barcq de Spreeuw file 2583, folio 173
Oct. 30, 1753 De heer Raad Extra-ordinaris Henricus Jacobus van Suchtelen ontslapen file 2583, folio 173
Oct. 31, 1753 Schrijvens van Bantam en Polou Gondi gerecipieert file 2583, folio 173
Nov. 1, 1753 Plegtige lijkstatie van de Raad Extra-ordinaris Henricus Jacobus van Suchtelen file 2583, folio 173-175
Nov. 2, 1753 De verjaardag van Haar Koninglijke Hoogheyd mevrouw de Princesse van Oranje en Nassau gecelebreert file 2583, folio 175-177
Nov. 2, 1753 Retour van de Admiraal Tromp van Bengale file 2583, folio 177
Nov. 3, 1753 Van Cormandel reverteerd het schip de Snoek file 2583, folio 177
Nov. 3, 1753 Het voor de camer Rotterdam geconsigneerde schip ’t Huys ten Donk erlangt sijn afvaardiging file 2583, folio 177
Nov. 3, 1753 Het geladene in gemelte bodem file 2583, folio 177
Nov. 4, 1753 Vertrek van Dieshoek naar Samarang file 2583, folio 178
Nov. 5, 1753 ’t Huys te Manpad reverteerd van Rembang file 2583, folio 178
Nov. 7, 1753 Delft over Malacca na Bengale gedepecheert file 2583, folio 178
Nov. 9, 1753 ’t Retourschip Deunisveld vertrekt na Delft file 2583, folio 179
Nov. 9, 1753 En de lading file 2583, folio 179
Nov. 9, 1753 Alsmede Lugtenburg voor de kamer Hoorn file 2583, folio 179