Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 2, 1675 De generale papieren geteekent file 2478, folio 167
Feb. 2, 1675 En voorts alle deselve gelezen file 2478, folio 167-168
Feb. 3, 1675 De eerste clercq met het fluytje Marcken na het Princen Eyland tot bestelling derselver file 2478, folio 168-170
Feb. 3, 1675 Het jagt Voorhout naar de Caap de Goede Hoop file 2478, folio 170-172
Feb. 3, 1675 Het Wapen van Arnemuyden van Malacca file 2478, folio 172-173
Feb. 3, 1675 Suratse, Mallabaarse en Siamsche schrifturen daar mede oock bekomen file 2478, folio 172-173
Feb. 3, 1675 Item den ambassadeur van den Konink van Abasinna file 2478, folio 173-174
Feb. 8, 1675 Die statelijck ingehaalt wert en sijn coninx brief met de twee seer raar gestreepte woutesels overgelevert file 2478, folio 174-177
Feb. 8, 1675 Translaat des briefs van den geëerden Conink van Abesinna aan d’Hr. generaal file 2478, folio 177-181
Feb. 9, 1675 Briefje van den Deensen resident Joan Joachim Pauly tot Bantam aan Haar Edelens file 2478, folio 181-185
Feb. 10, 1675 Den Radja Amachilly ofte konink van Ade (gelegen omtrent Timor) tot Christen gedoopt in de inlandsche kerck onder de Maleytse predicatie met de naam van Salomon file 2478, folio 185-186
Feb. 10, 1675 Antwoort briefje van Haar Edelens aan den Deensen resident tot Bantam file 2478, folio 186-188
Feb. 10, 1675 Schrijven van d’Ed. Willem Volger uyt Suratta per Armeens scheepie file 2478, folio 189-190
Feb. 10, 1675 En ook onder ’tselve schrijven van ’t opperhoofd en raat in Persia file 2478, folio 190-191
Feb. 12, 1675 Mattheus van Luchtenburgh tot koopman en uytgever der rantsoen gelden in plaats van den overleden Jan de Bruyn gestelt file 2478, folio 191
Feb. 12, 1675 Item Wijbrant Dubbeldekop tot tweede persoon van Macassar file 2478, folio 191
Feb. 13, 1675 Het hoeker de Lijster van Sumatra’s westcust file 2478, folio 192-193
Feb. 13, 1675 Marcken en de Sampson uyt de Straat Sunda van het convoyeren der retourschepen file 2478, folio 193-194
Feb. 13, 1675 Briefje van den commandeur en Raat derselver aan Haar Edelens file 2478, folio 194-195
Feb. 13, 1675 Schrijven van d’Ed. Martinus Caesar uyt Japan per Chinees jonk file 2478, folio 195-196