Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 17, 1753 En van Souratta reverteerd het schip ’t Slot van Capelle met schrijvens file 2583, folio 7
Jan. 18, 1753 Receptie eener secreete missive van Java file 2583, folio 8
Jan. 19, 1753 De chialoup de Swaluw vertrekt na Macasser file 2583, folio 8
Jan. 19, 1753 Alsmede de scheepen Vreedesteyn, Beukesteyn en Nieuwstad, ’t eerste na Samarang, ’t tweede na Rembang en ’t derde na Grisse file 2583, folio 8
Jan. 20, 1753 De adjunct eerstegesworen clercq ter secretarye Van der Voort vertrekt met de barcq de Spreeuw ter bestelling van ’s Compagnies papieren aan de retourscheepen file 2583, folio 8
Jan. 20, 1753 Het schip Straalen werd na Cheribon gedepecheerd file 2583, folio 8-9
Jan. 22, 1753 Het schip ’t Huys ten Donk erlangt zijn depeche na Ternaten file 2583, folio 9
Jan. 23, 1753 Het schip de Oranje Zaal arriveerd ter rheede file 2583, folio 9
Jan. 23, 1753 Korte sterkte van de Oranje Zaal file 2583, folio 10
Jan. 27, 1753 Ontfangst eener secrete missive van den Heer Java’s gouverneur Baron van Hohendorff file 2583, folio 10
Jan. 30, 1753 De heer Raad Ordinair van Nederlands India Johannes Matteus Cluysenaar overleden file 2583, folio 11
Jan. 30, 1753 Arrivement van het Amsterdams camerschip Woitkensdorp ter rheede file 2583, folio 11
Jan. 30, 1753 Korte sterkte van Woitkensdorp file 2583, folio 11
Feb. 1, 1753 Lijkstatie van den heer Raad Ordinair Johannes Mattheus Cluysenaar file 2583, folio 12-14
Feb. 1, 1753 Uyt Straat Sunda werd een briefje van den het China’s retourschip commandeerende schipper Leertouwer gerecipieerd file 2583, folio 14
Feb. 1, 1753 Het schip de Immagonda vertreckt over Tagal na Grissee met schrijvens file 2583, folio 14
Feb. 3, 1753 De adjunct eerstgesworen clercq Van der Voort revereteerd file 2583, folio 15
Feb. 6, 1753 Het schip d’Admiraal Tromp werd over Chormandel na Bengale gedepecheert file 2583, folio 15
Feb. 6, 1753 De Heer Raad Extra-ordinaris Mr. Librecht Hooreman ter assistentie aen de Hooge Tafel herwaerds verlost file 2583, folio 15
Feb. 6, 1753 En in des Edelens plaats tot gouverneur van Chormandel aengesteld de oppercoopman en secunde Steven Vermont file 2583, folio 16