Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 19, 1683 Briefje[463] uyt het cruyssend vaerwater omtrent Craoang van den commandant Jacob Vosch op den Tijger per patchiallang file 2495, folio 906
Sept. 22, 1683 Briefje[464] van gemelte commandant Jacob Vosch uyt den Tijger per Sumanaps vaertuygh file 2495, folio 907
Sept. 23, 1683 Briefje[467] na ’t cruyssend vaerwater aen den commandant Jacob Vosch op den Tijger per Javaens vaertuygh file 2495, folio 908
Sept. 28, 1683 Den commandeur Josephas Vosch toegestaen als vlaggevoerder met de aenstaende retourschepen na ’t vaderland te gaan file 2495, folio 920
Jan. 25, 1684 De landerijen van den commandeur Vosch onder Jaffnapatnam van alle imposten etcetera bevrijt file 2496, folio 90
Feb. 2, 1684 Den voornoemde Commandeur Josephas Vosch 150 guldens ter maant toegelegt t’sedert 8e December 1683 file 2496, folio 114
Feb. 3, 1684 Den meergemelten Edele Josephas Vosch als Commandeur over de retourvloot op ’t schip de Ridderschap geauthoriseert file 2496, folio 114
Feb. 20, 1684 Briefje[52] aan den Commandeur Josephas de Vosch en breeden raat der retourvloot file 2496, folio 223-224
Sept. 21, 1684 Vertrek van de 5 retourschepen onder den commandeur Josephas Vosch van de Caap na ’t patria file 2497, folio 1084-1085
Jan. 26, 1682 Dominee Matheus Hechuis en Rombertus Vosch nae Amboina en dominee Gijbertus Braackel na Banda beroepen file 2491, folio 97
Aug. 5, 1694 Ladinge van Vosmaar file 2513, folio 566
Aug. 26, 1694 Vertrek van ’t schip Vosmaar na Bantam om een ladinge peper file 2513, folio 611
Sept. 10, 1694 Ladinge van ’t schip Vosmaar file 2513, folio 639
May 25, 1685 Ditto Dominee Jacobus Vosmaar een springtogtje na Japara te laten doen file 2498, folio 415
March 12, 1686 Dominee Jacobus Vosmaar een springtogje na Java’s Oostcust te laten doen file 2500, folio 314
Aug. 1, 1698 Arrivement van ’t schip Vosmaar van Cormandel met een missive van de heer Laurens Pit en den raad tot Nagapatnam file 2518, folio 475
Aug. 1, 1698 Ladinge van ’t schip Vosmaar file 2518, folio 475-476
Aug. 15, 1698 De schepen de Unie, Brandenburg, Vosmaar en Dregterland na ’t vaderland aangelegd file 2518, folio 497
Nov. 8, 1700 Aankomste van ’t schip Vosmaar uyt ’t patria en beschrijving der manschap op deselve bescheyden file 2520, folio 600-601
Nov. 8, 1700 De ladinge van gemelte schip Vosmaar bedraegt f. 273216:7:- file 2520, folio 602