Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 14, 1675 Aartbevinge alhier gevoelt file 2478, folio 47
Jan. 15, 1675 Nieuwe verkore wijkmeesteren file 2478, folio 47-49
Jan. 16, 1675 Schrijven van onse residenten tot Palembangh file 2478, folio 50
Jan. 16, 1675 Het schip Dordregt van Chormandel file 2478, folio 50-52
Jan. 17, 1675 Het jagt de Cabeljauw naar Ternaten file 2478, folio 52-54
Jan. 17, 1675 Missive van Haar Edelens aan den Coninck van Ternaten file 2478, folio 54-71
Jan. 18, 1675 De fluyt Sparendam van Chormandel file 2478, folio 71-72
Jan. 18, 1675 Het jagt Nuysenburgh uyt Bengalen file 2478, folio 72-73
Jan. 18, 1675 Een briefje van de resident tot Bantam file 2478, folio 73
Jan. 18, 1675 Een particulier briefje van Malacca van den schipper Steven Claarbout file 2478, folio 74
Jan. 18, 1675 Afgedane reeckening van de middelen der Inlandsche kerck file 2478, folio 74-75
Jan. 22, 1675 De Veluwe de volle premie geaccordeert file 2478, folio 75
Jan. 22, 1675 De retourschepen ten eersten naar ’t Princen Eyland te gaan file 2478, folio 76
Jan. 23, 1675 ’t Jagt de Beurs van Bantam terugge met schrijven file 2478, folio 76-79
Jan. 23, 1675 Item nader schrijven van Bantam per Javaan file 2478, folio 79
Jan. 23, 1675 En een advies van d’Ed. Jacob van der Meensche komende met 4 schepen van Cheylon file 2478, folio 80
Jan. 24, 1675 De schepen Hellevoetsluys, Tulpenburgh en Outhoorn direct van Cheylon file 2478, folio 80-81
Jan. 24, 1675 Schrifturen daar met becomen file 2478, folio 81-82
Jan. 24, 1675 Item een briefje van den commandeur Joan Bax uyt Gale file 2478, folio 82
Jan. 24, 1675 En van den fiscaal Edmont van Sterrevelt wegens proces van heere Simonse van Wardon file 2478, folio 82-83