Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 24, 1675 Schrifturen daar met becomen file 2478, folio 81-82
Jan. 24, 1675 Item een briefje van den commandeur Joan Bax uyt Gale file 2478, folio 82
Jan. 24, 1675 En van den fiscaal Edmont van Sterrevelt wegens proces van heere Simonse van Wardon file 2478, folio 82-83
Jan. 24, 1675 Persiaanse en Wingularse advisen nu mede over Ceylon erlangt file 2478, folio 83
Jan. 25, 1675 Ses bodempjes over Japara naar Bima en Sumbawa op de stroopende Macassaren uyt kruyssen file 2478, folio 84
Jan. 25, 1675 De sloep de Doradus verder gedestineert naar Timor file 2478, folio 84
Jan. 25, 1675 De sloep de Welkomst naar Ternaten file 2478, folio 84-85
Jan. 25, 1675 Schrifturen met dit vlootie afgaande na Macassar, Timor en Ternaten file 2478, folio 85-86
Jan. 25, 1675 Missive van Haar Edelens aan Radja Palacca op Macassar file 2478, folio 86-94
Jan. 25, 1675 Missive van Haar Edelens aan den Conink van Bima file 2478, folio 94-107
Jan. 25, 1675 Item missive aan den Conink van Dompo van haar Edelens file 2478, folio 108-115
Jan. 25, 1675 Brief van Haar Edelens aan den Conink van Tambora file 2478, folio 115-120
Jan. 25, 1675 Missive aan Crain Montemerano file 2478, folio 120-124
Jan. 25, 1675 Brief van d’Hr. Speelman aan den Conink van Bima file 2478, folio 124-130
Jan. 25, 1675 Item missive van d’Hr. Speelman aan den Conink van Dompo file 2478, folio 130-134
Jan. 25, 1675 Schrijven ook met de Bimase scheepies aan de resident tot Japara file 2478, folio 135
Jan. 25, 1675 Het schip Den Briel in de Straat Sunda leggen na het vaderlant mede aangeleyt voor Enkhuyzen file 2478, folio 136
Jan. 25, 1675 Aan de poort Uytregt een capiteyn te weten Hartsinck geleght file 2478, folio 136-137
Jan. 25, 1675 Rapport over de Batavise onkosten van d’Heeren Pieter Anthonio Overtwater en Pieter van Hoorn file 2478, folio 137-143
Jan. 28, 1675 De schepen Azia, het Wapen van Alkmaar, het Wapen van Zirckzee en Den Briel na het vaderlant met d’Ed. Ludder Brummer en een retour van f. 1349970,- file 2478, folio 143-146