Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 4, 1747 Briefje van Samarang ontfangen file 2577, folio 227
Nov. 4, 1747 De hier nevenstaande strandregenten zijn in geselschap van den Java’s commandeur alhier gearriveert file 2577, folio 228-229
Nov. 5, 1747 De Jonge Willem met een briefje vertrekt naar Tagal file 2577, folio 229
Nov. 6, 1747 De Loverendaal reverteerd van Ternaten file 2577, folio 230
Nov. 8, 1747 De sendelingen en de brief van de sulthan van Palembang versonden file 2577, folio 230
Nov. 9, 1747 Een brief van de tommogong van Toeban ter secretarye ontfangen file 2577, folio 230
Nov. 9, 1747 Knappenhoff en het Huys ter Duyne arriveeren ter rheede, de laatstgenoemde met 163 koppen file 2577, folio 230
Nov. 9, 1747 Met de kruyspantsjallang wierd ontfangen een pacquet met Souratse papieren uyt het schip de Waaksaamheyt file 2577, folio 230
Nov. 9, 1747 Inhoud der brief file 2577, folio 231-232
Nov. 9, 1747 Nieuwvliet vertrekt naar Cheribon file 2577, folio 232
Nov. 10, 1747 De Waaksaamheyt arriveert ter rheede file 2577, folio 232
Nov. 10, 1747 De pantsjallang de Neptunus met duplicaatbrief van Palembang gearriveert file 2577, folio 233
Nov. 11, 1747 Het schip Domburg voor Zeeland en de Vrijheyt voor Enkhuisen erlangen hun depeche file 2577, folio 233
Nov. 11, 1747 Zijn Hoog Edelheyt reverteerd van de Bovenlanden file 2577, folio 233
Nov. 12, 1747 Het Engels compagnie schip Princes Augusta arriveert van Bancahoeloe file 2577, folio 233
Nov. 13, 1747 Het jagt de Geertruyda reverteerd van Timor met schrijvens file 2577, folio 233
Nov. 14, 1747 Translaatbrieven van den koning van Ternaten, Tidor en Batchian ter secretarye ontfangen file 2577, folio 234
Nov. 14, 1747 Everswaard vertrekt naar Samarang en Wickenburg naar Cheribon file 2577, folio 234
Nov. 14, 1747 Een translaat Maleydse brief van de tommogong te Banjer ter secretarye ontfangen file 2577, folio 234
Nov. 14, 1747 Alsmede translaat Javaanse brief van de regent tot Toeban file 2577, folio 234