Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 30, 1747 Gedoopte file 2577, folio 206
Sept. 30, 1747 Getrouwde file 2577, folio 206
Oct. 1, 1747 Het schip Diemen na het vaderland gedepecheert file 2577, folio 207
Oct. 1, 1747 En Godschalksoord over Ceylon na Mallabaar file 2577, folio 207-208
Oct. 1, 1747 Desgelijk de pantsjallangs de Proserpina en Mercurius over Jamby na Malacca met schrijvens file 2577, folio 208
Oct. 1, 1747 De 8 Engelse schepen ter rheede gearriveert ‘zijnde gedestineerd de drie oologscheepen naar Cormandel en de vijff andere naar Bengale’ file 2577, folio 208-209
Oct. 2, 1747 Een apart briefje van Bantam ontfangen file 2577, folio 209
Oct. 3, 1747 De schepen Langewijk en Hagedis met schrijvens naar Malacca gedepecheert file 2577, folio 209-210
Oct. 4, 1747 Een briefje naar Samarang versonden file 2577, folio 210
Oct. 5, 1747 Per de pantsjallang de Noodhulp apart schrijvens van Samarang ontfangen file 2577, folio 210-211
Oct. 6, 1747 Drie translaat Javaanse brieven van den regent tot Toeban ter secretarye ontfangen file 2577, folio 211-212
Oct. 7, 1747 Item een dito van den tommagong tot Banjer file 2577, folio 212
Oct. 9, 1747 Vaderlandse en Caabse papieren werden met de kruyspantsjallang uyt het Amsterdamse schip Weltevreden aangebragt file 2577, folio 212-213
Oct. 9, 1747 Een briefje naar Samarang versonden file 2577, folio 213
Oct. 10, 1747 De Edele heer Raad Ordinaris Daniël Nolthenius tot de admiraal der retourvloot voorgesteld file 2577, folio 214
Oct. 11, 1747 Brief van den Toebanse regent ter secretarye ontfangen file 2577, folio 214
Oct. 11, 1747 Het schip Teckop reverteerd van Tagal met schrijvens file 2577, folio 214
Oct. 12, 1747 Het schip Weltevreden van Amsterdam arriveert ter rheede met 182 koppen file 2577, folio 214
Oct. 13, 1747 Een briefje van Bantam file 2577, folio 215
Oct. 13, 1747 Vaderlandse en Caabse papieren uyt het schip Duynhoff van Amsterdam ontfangen file 2577, folio 215