Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 31, 1747 Vertrockene vaartuygen file 2577, folio 190
Aug. 31, 1747 Gestorvene file 2577, folio 190
Aug. 31, 1747 Gedoopte file 2577, folio 190
Aug. 31, 1747 Getrouwde file 2577, folio 190
Sept. 2, 1747 Het schip Padmos met schrijvens over Ceilon naar Mallabaar gedepecheert file 2577, folio 191
Sept. 3, 1747 Een Engels schip Grantham arriveert ter rheede file 2577, folio 191
Sept. 4, 1747 Gemeen en apart schrijvens van Samarang ontfangen file 2577, folio 191
Sept. 4, 1747 Het schip de Hervatting reverteerd ter rheede file 2577, folio 191-192
Sept. 4, 1747 Per den gedagte bodem werd ook een apart brief van den Java’s commandeur aangebragt file 2577, folio 192
Sept. 4, 1747 Twee briefjes van de Chinase retourschepen Leckerland en ’t Hoff d’Uno ter secretarye ontfangen file 2577, folio 192
Sept. 7, 1747 Een brief van Rembang ontfangen file 2577, folio 193
Sept. 8, 1747 De papieren werden uyt het Amsterdamse schip de Hagedis aangebragt file 2577, folio 193-196
Sept. 8, 1747 [De sendelingen van Jamby krijgen hun afscheyt] file 2577, folio 194
Sept. 8, 1747 [Het schip de Hersteller arriveert ter rheede] file 2577, folio 195
Sept. 8, 1747 [Met schrijvens van Ternaten] file 2577, folio 195
Sept. 8, 1747 [Inhoud der brief] file 2577, folio 195-196
Sept. 10, 1747 De Jonge Willem reverteerd van Banjermassing file 2577, folio 197
Sept. 12, 1747 Een briefje na Cheribon versonden file 2577, folio 197
Sept. 13, 1747 ’t Schip de Hagedis arriveert ter rheede met 113 koppen file 2577, folio 198
Sept. 15, 1747 Een brief van Rembang ontvangen ‘ten geleyde van een nieuwe schouw’ file 2577, folio 198