Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 28, 1746 Javaanse brieven werden ter secretarye besteld file 2576, folio 205
Nov. 29, 1746 Statieuse receptie van de gesanten des Bantamsen vorst file 2576, folio 205
Nov. 30, 1746 Godschalksoord komt van Cormandel met diverse brieven file 2576, folio 205
Nov. 30, 1746 Korte inhoud van de Nagapatnamse brief daarmede ontfangen file 2576, folio 205
Nov. 30, 1746 Zeeslag tusschen de Engelsen en Francen file 2576, folio 206
Nov. 30, 1746 De Francen losten Madraspatnam en veroveren die formidable Engelse plaats file 2576, folio 206
Nov. 30, 1746 Vervolgens van het bedrijf der Francen onder Monsieur Labordonne[6] file 2576, folio 206-207
Nov. 30, 1746 En reclameert een particulier scheepje van den Heer Cormandels gouverneur file 2576, folio 207
Nov. 30, 1746 En passeert over en weder een geschrift file 2576, folio 207
Nov. 30, 1746 Notitie der boombediendens, etc. file 2576, folio 207
Nov. 30, 1746 Aangekomene vaartuygen file 2576, folio 207-210
Nov. 30, 1746 Vertrockene vaartuygen file 2576, folio 210-214
Nov. 30, 1746 Overledene file 2576, folio 214
Nov. 30, 1746 Gedoopte file 2576, folio 214
Nov. 30, 1746 Getrouwde file 2576, folio 214
Dec. 1, 1746 Zeelandia ontfangst sijn depeche na Middelburg file 2576, folio 215
Dec. 2, 1746 Aankomste van de westerse scheepen met tijding van het fataal geval dat het Fransch esquader was overgekomen ‘en met Engelse op Madraspatnam gemaakte buyt geladen waren gesonken’ file 2576, folio 215
Dec. 2, 1746 Mallabaarse zaaken file 2576, folio 215-216
Dec. 2, 1746 Ontfangen der bezeyden gemelte brieven file 2576, folio 216
Dec. 4, 1746 Arrive van Avonturier file 2576, folio 216