Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 4, 1746 Arrive van Avonturier file 2576, folio 216
Dec. 6, 1746 Een moors schip Magamadoe Maradoe komt van Nagapatnam file 2576, folio 216
Dec. 7, 1746 De Jonge Willem van Samarang en het Casteel van Woerden werden naar Banda gedepecheert file 2576, folio 216
Dec. 8, 1746 Een brief na Samarang afgesonden file 2576, folio 216
Dec. 10, 1746 Madura’s sendeling krijgt sijn afscheyd en neemt eenige brieven mede file 2576, folio 217
Dec. 13, 1746 Ida Anna komt van Malacca file 2576, folio 217
Dec. 14, 1746 De schipper van Nieuwvliet versuymt sijn depeche file 2576, folio 217
Dec. 15, 1746 Ontfangt de brieven des anderen daags eerst file 2576, folio 217
Dec. 15, 1746 Westhoven verscheynt van Japan file 2576, folio 217-218
Dec. 17, 1746 De Leydsaamheyd werd naar Persia gedepecheert en daarentegen verscheynen alhier de bezeyden gemelte scheepen van Japan file 2576, folio 218
Dec. 19, 1746 Ontfangst over afdepecheering van de bezeyden gemelte brieven file 2576, folio 218
Dec. 20, 1746 Een Cheribons briefje ontfangen file 2576, folio 218
Dec. 21, 1746 Afgave der papieren aan den heer Valckenier file 2576, folio 218
Dec. 21, 1746 De kruyssers ontfangen haare depeche ‘op een kruystogt naar Borneo’ file 2576, folio 218-219
Dec. 24, 1746 De Vrijheyt vertrekt na Cormandel file 2576, folio 219
Dec. 26, 1746 Verscheyde brieven werden ontfangen en afgesonden file 2576, folio 219
Dec. 30, 1746 De Javase regenten versoeken en klagen tegelijk file 2576, folio 219
Dec. 30, 1746 Depeche der bezeyden genoemde scheepen na het patria file 2576, folio 219
Dec. 30, 1746 De verpagting file 2576, folio 219-220
Dec. 30, 1746 De heeren van de regeering en verscheyde ministers van consideratiën werden ten maeltijd onthaelt file 2576, folio 220