Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 17, 1746 800 bharen peper in voorraad file 2576, folio 19-20
Feb. 20, 1746 Origineel en duplicaat schrijvens van Malacca, item uyt China ontfangen file 2576, folio 20
Feb. 20, 1746 De Jonge Willem was alreeds na de Ganges gedepecheert file 2576, folio 20
Feb. 20, 1746 En ’t jagt de Leydsaamheyd na herwaarts aangelegt file 2576, folio 20
Feb. 20, 1746 ’t Opbreng van goud, thin, etc, item de beschrijving van dat gouvernement file 2576, folio 20
Feb. 20, 1746 Inhoud van ’t China’s schrijvens file 2576, folio 21
Feb. 21, 1746 Apart schrijvens van Bantam bekomen file 2576, folio 21
Feb. 21, 1746 De Jonge Princesse heeft de papieren aan de retourscheepen besteld file 2576, folio 21
Feb. 21, 1746 Die bij eerste gelegenheyt zee zouden kiesen file 2576, folio 21
Feb. 21, 1746 Gemeen briefje na Cheribon versonden file 2576, folio 21
Feb. 21, 1746 De eygenaars van de jonge Adriana kunnen met dies lading na goeddunken handelen file 2576, folio 21
Feb. 23, 1746 Terugkomst van de clercquen die de papieren aan de retourscheepen besteld hebben file 2576, folio 22
Feb. 23, 1746 Brengen apart schrijvens van Bantam file 2576, folio 22
Feb. 24, 1746 Duplicaat en origineel schrijvens van Malacca ontfangen file 2576, folio 22
Feb. 24, 1746 Ten geleyde van bindrottings en zeker Moors relaas file 2576, folio 22
Feb. 25, 1746 Een briefje van Tanjongpoura besteld file 2576, folio 22
Feb. 25, 1746 Twee Javanen en een slaaf opgepakt file 2576, folio 22
Feb. 26, 1746 Arrivement van een Portugeese chialoup Nossa Senhora de Rosairo, komende van Canton file 2576, folio 22
Feb. 28, 1746 ’t Schip Catharina Magdalena brengt schrijvens uyt China file 2576, folio 23
Feb. 28, 1746 Dies inhoud file 2576, folio 23