Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 8, 1745 Een Javaans en in ’t Nederduyts vertaald geschrift door de soons van den Samarangs Adipatty Souradimangala ter secretarye ontfangen file 2575, folio 296
Nov. 12, 1745 Een briefje na Bantam uytgesonden file 2575, folio 297
Nov. 13, 1745 De tot de eerste bezending gehorende drie schepen Duynhoff, Brouwer en ’t Huys te Perzijn vertrekken na het patria file 2575, folio 297
Nov. 14, 1745 Item de Leeuwerik over Tagal na Cabo de Goede Hoop file 2575, folio 297
Nov. 15, 1745 Twee gecommitteerde vertrekken met d’Anna ter bestelling der secretariale papieren op een der retourscheepen file 2575, folio 297
Nov. 15, 1745 Dit schip moet in het retourneeren Bantam aengieren ter inneem van peper file 2575, folio 297
Nov. 15, 1745 Binnewijsend en den burger Benjamin Andries [...] schrijven van Samarang file 2575, folio 298-299
Nov. 16, 1745 Horssen komt met een lading houtwerken en geleyde briefje van Tagal file 2575, folio 298-299
Nov. 16, 1745 De pantjallang de Beschutter vertrekt met diverse goederen na Cheribon file 2575, folio 299
Nov. 18, 1745 Soomede de Pallas na Palembang met een carguasoen van f. 302826: 17:-- file 2575, folio 299
Nov. 18, 1745 En met dito bodem rescriptie voor Jamby afgesonden file 2575, folio 300
Nov. 19, 1745 Integendeel ontfangt men per express een brief van d’Edele heer commissaris Hugo Verijssel file 2575, folio 300
Nov. 19, 1745 Bestaande dies inhoud in het vermeesteren der residentie van de Madurees, het veroveren van canon en wat tot herstelling van dat land nodig was file 2575, folio 301-302
Nov. 20, 1745 Een briefje van Bantam ontfangen file 2575, folio 302
Nov. 22, 1745 Schoonauwen vertrekt over Malacca na Bengale file 2575, folio 302
Nov. 22, 1745 Met briefjes aen beyde die plaatsen file 2575, folio 302
Nov. 24, 1745 En de Paarl over Samarang na Amboina met een briefje aen eerstgemelte en een geleyde dito voor laatstgemelte plaats file 2575, folio 302
Nov. 29, 1745 De particuliere schepen de Straat Banca en de Winchelsea gearriveert file 2575, folio 302
Nov. 29, 1745 Somede Teckop van Padang met schrijvens file 2575, folio 302
Nov. 29, 1745 Dies inhoud file 2575, folio 302