Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 25, 1743 De behoude aankomst in de Straat van Sijn Hoog Edelheyt Willem van Imhoff door de Bantamse bediendens genotificeert file 2574, folio 288
May 26, 1743 ’t Jagt den Amstelstroom met de heeren Mr. Jacob Lakeman en Johannes Matthius Cluysenaar voor de Straat ten fine als in den text file 2574, folio 288-289
May 26, 1743 Origineele briefje van Sijn Hoog Edelheyt Van Imhoff gerecipieert ten bekentmaking van sijn arrivement in de Straat file 2574, folio 289
May 27, 1743 Ordres na Bantam afgesonden file 2574, folio 289-290
May 27, 1743 Ontfangst van een nader briefje aen Sijn Hoog Edelheyt Van Imhoff, item uyt de Straat van Bantam file 2574, folio 290
May 27, 1743 Derselve contenue file 2574, folio 290
May 27, 1743 Het project tot de publique inhaling en voorstelling van Sijn Hoog Edelheyt van Imhoff aen de wal gerecipieert file 2574, folio 290-291
May 27, 1743 En ten uytvoer gebragt file 2574, folio 291-292
May 27, 1743 Insertie van den eed door Sijn Hoog Edelheyt als gouverneur generaal in ’t vaderland gedaan file 2574, folio 292-293
May 28, 1743 Den heer Gouverneur Generaal Gustaaf Willem Baron van Imhoff werd conform het project in het generaal gouvernement gerecipieert en openbaar gehuldigt file 2574, folio 294-295
May 28, 1743 Vervolg van het ceremonieel file 2574, folio 295-303
May 28, 1743 Insertie van Sijn Hoog Edelheyts medegebragte commissie file 2574, folio 304-305
May 28, 1743 Item van het formulier der algemeene eed file 2574, folio 306
May 28, 1743 Vervolg van het ceremonieel; item van de voorstelling file 2574, folio 307-309
May 28, 1743 Welke schepen, officieren, manschappen en passagiers op heden alhier sijn gearriveert file 2574, folio 309-314
May 28, 1743 Narraties der voornaamste papieren met vorenstaende schepen en vaartuygen ontfangen file 2574, folio 314-319
May 29, 1743 Secrete missive van Java’s Oostcust ontfangen file 2574, folio 319
May 29, 1743 Den inhoud file 2574, folio 319
May 29, 1743 Duplicaatbriefje van Palembang ontfangen file 2574, folio 319-320
May 29, 1743 Verschansing in ’t Collegie van Schepenen naar jaarlijx gebruyk file 2574, folio 320-321