Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 14, 1742 Een algemeene boet- dank- vast-, en bededag so voor de bevogtene victorie op Java als voor de [te] vertrecken staande retourscheepen op een plegtige wijse geviert file 2573, folio 630-631
Nov. 15, 1742 Een briefje na Cheribon afgevaardigt file 2573, folio 631
Nov. 16, 1742 ’t Huys ten Eult van Cormandel en ’t Huys te Rijnsburg over dat gouvernement van Ceylon file 2573, folio 631-632
Nov. 16, 1742 Ladinge van het schip ’t Huys ten Eult file 2573, folio 632-633
Nov. 16, 1742 Mitsgaders van het schip ’t Huys te Rijnsburg file 2573, folio 634
Nov. 16, 1742 Versonden een apart briefje na Samarang file 2573, folio 634
Nov. 17, 1742 Het schip de Leeuwerik met gemeen en apart schrijvens van Samarang file 2573, folio 634
Nov. 17, 1742 Den inhoud van de eerstgemelte, melt den text file 2573, folio 635
Nov. 17, 1742 Lading van gemelte bodem file 2573, folio 635
Nov. 18, 1742 De schepen Opperdoes en Noord Wolffsbergen met gemeen en apart schrijvens van Samarang file 2573, folio 635-636
Nov. 18, 1742 Lading van Opperdoes file 2573, folio 636
Nov. 18, 1742 Lading van Noord Wolffsbergen file 2573, folio 636
Nov. 18, 1742 En ’t schip Westcappel met een briefje en 420 lasten rijst van Tagal file 2573, folio 636
Nov. 19, 1742 Een duplicaat briefje van Samarang per het schip ’t Slot Croonenburg file 2573, folio 637
Nov. 19, 1742 Lading van deselve file 2573, folio 637
Nov. 20, 1742 Arrivement van de Engelse boot den Hawk file 2573, folio 637
Nov. 20, 1742 Den boekhouder van het uytkomende schip Nieuw Walcheren aan de wal met schrijvens van de Camer Amsterdam en de Caab file 2573, folio 638
Nov. 20, 1742 De inhoud van de gemelte Caabsen brief, melt den text file 2573, folio 638-639
Nov. 21, 1742 De gesanten van den koning van Boeton erlangen van Sijn Edelheyt onder het ontfangen een missive aan hunne heeren, hun depeche file 2573, folio 639
Nov. 21, 1742 Inlijving van gemelte brieff file 2573, folio 639-641