Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 6, 1659 [’t Wapen van Batavia van Bantam met een brief van de resident] file 2460, folio 351
Oct. 7, 1659 Inhout des brieffs van ’s Compagnies resident file 2460, folio 351-352
Oct. 7, 1659 Translaet van den brief door den Engelsen agent d’Hr. Edwarts geschreven file 2460, folio 352-353
Oct. 7, 1659 [Een brief van de resident van Japara] file 2460, folio 353
Oct. 7, 1659 Desselfs sommier inhoude file 2460, folio 353-356
Oct. 7, 1659 ’t Jacht den Achilles voor Ceylon aengelegt file 2460, folio 356
Oct. 7, 1659 ’t Jacht Sluys voor de cust van India over Malacca file 2460, folio 356
Oct. 7, 1659 Den burger Daniël Suisen passagie na het patria toegestaen file 2460, folio 356
Oct. 8, 1659 Den Appelboom om Charlois van Bantam geroepen gesonden file 2460, folio 356
Oct. 9, 1659 [Hartsinck en Vlamingh komen van Noortwijck en rapporteren over het maken van een dam in de Groote Rivier] file 2460, folio 357
Oct. 10, 1659 Haer Edelens rijden naer het fort Noortwijck [...] verleydinge van de groote rivier ende stellen aldaer […] file 2460, folio 357-358
Oct. 11, 1659 Het cleen vaertuygh keert van Bacassy met bast voor de leerbereyderij file 2460, folio 358
Oct. 12, 1659 [Haer Edelens rijden naar ’t werck van de rivier omtrent Noortwijck, alwaar de dam aangelegd is] file 2460, folio 358
Oct. 12, 1659 Het gallot Charlois en Appelboom van Bantam file 2460, folio 358
Oct. 12, 1659 Inhoud van de brieff van ’s Compagnies resident aldaer daermede gezonden file 2460, folio 359-360
Oct. 13, 1659 700 soldaten werden gecommandeert […] te gaen file 2460, folio 360
Oct. 15, 1659 En werden bij haer Edelens 13 luytenants en 13 vendrigs tot officieren over de 700 soldaten gecoren file 2460, folio 360
Oct. 16, 1659 Het jacht de Zaphier en de fluyt Campen comen met een last branthout en corael steen ter reeden file 2460, folio 360
Oct. 17, 1659 De officieren over de 13 compagnies gecommandeert[…] na Palembang gaende, door d’Ed. mayoor Van Dam voorgestelt file 2460, folio 361
Oct. 17, 1659 Afscheydmael file 2460, folio 361