Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 5, 1742 Mitsgaders aan den radja en regenten van Baros file 2573, folio 484-489
Sept. 5, 1742 Inlijving van de brief aan den panglima en panghoeloes tot Padang file 2573, folio 489-491
Sept. 5, 1742 Mitsgaders van die aan de regenten van Baros file 2573, folio 491-492
Sept. 5, 1742 Ontfangen een briefje van Tanjongpoura file 2573, folio 492-493
Sept. 6, 1742 Het schip Noordwolfsbergen na Samarang file 2573, folio 493
Sept. 7, 1742 Versonden een brief na Tanjongpoura file 2573, folio 493-494
Sept. 8, 1742 De tanjongpoura de Kakatoa en de pantchiallang de Suykermaalder met de g’eligeert resident Matthijs Hagenberg en schrijvens na Jamby file 2573, folio 494
Sept. 8, 1742 En aan den Jambysen vorst file 2573, folio 494-495
Sept. 8, 1742 [Lading van dat kieltje] file 2573, folio 495-496
Sept. 8, 1742 Insertie van den brief aan den Jambysen sulthan file 2573, folio 496-497
Sept. 8, 1742 Item van die aan den Pangerang Soeta Widjaja file 2573, folio 497-498
Sept. 8, 1742 Mitsgaders van die aan den Pangerang Natta Widjaja en Radeen Bakam file 2573, folio 498-499
Sept. 8, 1742 Een briefje na Palembang afgevaardigt file 2573, folio 499-500
Sept. 8, 1742 Ontfangen een briefje van Cheribon file 2573, folio 500
Sept. 8, 1742 En per de pantchiallang de Nias twee briefjes van Ternaten file 2573, folio 500-501
Sept. 8, 1742 Den laatstgemeltens inhoud melt den text file 2573, folio 501-502
Sept. 9, 1742 Versonden een secreet briefje na Samarang file 2573, folio 502
Sept. 10, 1742 d’Engelse compagnies chialoup Hak van Borneo ter rheede gearriveert file 2573, folio 502
Sept. 10, 1742 Het schip de Leeuwerik met gemeen en apart schrijvens na Samarang file 2573, folio 503
Sept. 12, 1742 Ontfangst van een Tanjongpoura’s briefje file 2573, folio 503