Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 2, 1742 Nevens een dito van de ministers tot Cormandel file 2573, folio 382
July 2, 1742 Ladinge van gemelte bodem file 2573, folio 382
July 2, 1742 ’t Schip ’t Huys te Marquette met schrijvens van de Camer Amsterdam file 2573, folio 382-383
July 2, 1742 Advertentie dat den heer Directeur Generaal en Vice Admiraal Joan Paul Schagen om nevenstaande reeden ’t oppergebied over de retourvloot op sig genomen heeft file 2573, folio 383
July 2, 1742 En den schipper van ’t schip Marsseveen Gerrit van der Tolle in desselfs plaats aangestelt was file 2573, folio 384
July 2, 1742 Aankomst en vertrek van diverse uytkomende ’s compagnies en vremde schepen file 2573, folio 384
July 2, 1742 Kort verhaal sijner reyse file 2573, folio 384-385
July 2, 1742 Opgehad hebbende manschap file 2573, folio 385-386
July 3, 1742 Ontfangen een briefje van Tanjongpoura file 2573, folio 386
July 5, 1742 Een briefje van Cheribon per inlands vaartuyg file 2573, folio 387
July 7, 1742 ’t Schip Beekvliet met een missive van Banda file 2573, folio 387
July 7, 1742 Aantoning van de mindere veragtering in dit boekjaar f. 12215:11:8, - file 2573, folio 388
July 7, 1742 Ladinge van gemelte bodem file 2573, folio 388
July 7, 1742 ’t Schip Berkenroode met een briefje en 400 lasten rijst van Tagal file 2573, folio 388
July 7, 1742 Per de pantchiallang de Peperthuyn een apart briefje van Samarang file 2573, folio 389
July 9, 1742 Versonden een secreet briefje na Samarang file 2573, folio 389
July 10, 1742 ’t Schip Kerkwijk met een briefje na Bantam file 2573, folio 389-390
July 10, 1742 Ontfangen een advysbriefje van ’t uytkomende schip Domburg file 2573, folio 390
July 11, 1742 ’t Schip Gasperdam van Macassar file 2573, folio 390
July 11, 1742 Met een briefje van de bediendens aldaar file 2573, folio 390