Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 1, 1742 Lading van gemelte bodem file 2573, folio 202
May 1, 1742 Een briefje en 39 canassers zuyker van Cheribon per de pantchiallang de Beschutter file 2573, folio 202
May 1, 1742 Ontfangen ter secretarye twee getranslateerde Maleydse brieven van den koning en ponglous van Padang, en van de regenten van Baros file 2573, folio 202
May 1, 1742 Inlijving van eerstgemelte file 2573, folio 202-204
May 1, 1742 Mitsgaders van der anderen file 2573, folio 204-205
May 1, 1742 Sijn Edelheyt sent een getranslateerde Maleydse brief van den koning van Bantam ter secretarye file 2573, folio 205
May 1, 1742 Insertie van denselven file 2573, folio 206-212
May 2, 1742 Ceremoniële inhaling van den brief en sendelingen van den koning van Bantam file 2573, folio 212-215
May 3, 1742 Het schip Noordwijkerhout met 150 militairen na Samarang file 2573, folio 215
May 3, 1742 En een origineele gemeene en een apart briefje aan de bediendens aldaar file 2573, folio 215
May 3, 1742 Item een apart dito aan het Sourabayase opperhoofd file 2573, folio 215
May 3, 1742 Mitsgaders een gemeene dito aan de bediendens tot Tagal file 2573, folio 215
May 3, 1742 Nevens een dito aan de regenten van Sumanap en Pamacassan file 2573, folio 215
May 3, 1742 Rescriptie op diverse briefjes file 2573, folio 215
May 3, 1742 En derwaartse zending van 5000 rds aan duyten file 2573, folio 216
May 3, 1742 Inlijving van den brief aan de regenten van Sumanap en Pamacassan file 2573, folio 216-217
May 3, 1742 Het Portugees schip Nossa Senhora de Piedada van Maccao file 2573, folio 217
May 4, 1742 Den boekhouder van het uyt Persiën over Mallabaar komende schip de Ketel met schrijvens van de bediendens aldaar file 2573, folio 218
May 4, 1742 Verhaal bij eerstgemelte gedaan, nopens het voorgevallene t’sedert hun laatste schrijvens file 2573, folio 218
May 4, 1742 Aantooninge dat die directie deesen jaar in vergelijking van anno passado te voren geraakt is file 2573, folio 219