Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 27, 1741 Arrivement van het schip Marseveen van Bantam met schrijvens file 2572, folio 520
Aug. 27, 1741 Een briefje van Bantam ontfangen file 2572, folio 520
Aug. 27, 1741 Den boekhouder van de uytkomende scheepen Haamstede, Voorduyn en de Cornelia met vaderlandse en Caabse papieren aan de wal file 2572, folio 520-521
Aug. 27, 1741 Arrivement van het schip Proostwijk met schrijvens van Samarang en Cheribon file 2572, folio 521
Aug. 27, 1741 Quade tijding van Cartasoera file 2572, folio 521
Aug. 27, 1741 Den vijand tragt Sourabaya te vermeesteren file 2572, folio 522
Aug. 27, 1741 Op Japara heeft den vijand twee aanvallen gedaan dog dapper afgewesen file 2572, folio 522
Aug. 27, 1741 Lading van dien bodem file 2572, folio 522
Aug. 27, 1741 Een advisbriev van het uyt Persia komende schip Middenrak ontfangen file 2572, folio 522
Aug. 28, 1741 Arrivement te deser rheede van de uytkomende scheepen Haamstede en Voorduyn file 2572, folio 522
Aug. 28, 1741 Kort relaas der reyse van het schip Haamstede file 2572, folio 522-523
Aug. 28, 1741 Aengebragte manschap file 2572, folio 523
Aug. 28, 1741 Kort relaas der reyse van Voorduyn file 2572, folio 523
Aug. 28, 1741 Aangebragte manschap file 2572, folio 523
Aug. 28, 1741 Notitie der lading van ’t schip Haamstede file 2572, folio 524
Aug. 28, 1741 Dito van Voorduyne file 2572, folio 524-525
Aug. 28, 1741 Een advisbriefje van ’t uytkomende schip Leyduyn ontfangen file 2572, folio 525
Aug. 29, 1741 Vertrek van ’t Portugees schip Nossa Senhora de Giea na Maccao met een briefje aen den supercarga’s tot Canton in China file 2572, folio 525
Aug. 29, 1741 Arrivement van ’t schip Ruyven van Cheribon met schrijvens en 4600 picols coffyboonen file 2572, folio 525-526
Aug. 29, 1741 Ontfangst van twee advisbriefjes van de uytkomende scheepen den Heuvel en Guntersteyn file 2572, folio 526