Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 1, 1741 Twee translaat briefjes ter secretarye ontfangen file 2572, folio 394
July 1, 1741 Insertie van de brief door den panglima en panghoulous tot Padang geschreven file 2572, folio 394-398
July 1, 1741 Insertie van de brief door den regenten van Baros geschreven file 2572, folio 398
July 1, 1741 Den g’eligeert gesaghebber over Java’s Noortoostcust Abaraham Roos erlangt sijn afscheyd file 2572, folio 399
July 1, 1741 Met een missive aan den bediendens tot Samarang en een dito aan den Soesoehoenang file 2572, folio 399
July 1, 1741 Een duplicaat briefje van Bantam ontfangen file 2572, folio 399
July 2, 1741 Vertrek van ’t schip Rust en Werk met opgemelte g’eligeert gesaghebber Abraham Roos file 2572, folio 399
July 2, 1741 Een briefken van Cheribon ontfangen file 2572, folio 399
July 2, 1741 Sijnde van inhoud als hiernevens file 2572, folio 399-400
July 2, 1741 Een translaat Latijnse briev ter secretarye ontfangen file 2572, folio 400
July 2, 1741 Insertie van de brief geschreven door den Jesuit Johannes Sibert van Sinoa, Cochin China file 2572, folio 400-401
July 3, 1741 Een briefken van Tanjongpoura ontfangen file 2572, folio 401
July 4, 1741 Een briefje van Tagal ontfangen file 2572, folio 401
July 4, 1741 Sijnde van inhoud als hiernevens file 2572, folio 402
July 4, 1741 Arrivement alhier van het uytkomende schip de Ananas met schrijvens file 2572, folio 402
July 4, 1741 Aantooning der lasten en winsten in dit gouvernement file 2572, folio 402
July 4, 1741 Dankbetuyging der twee eerste teekenaars voor haare promotiën file 2572, folio 402-403
July 4, 1741 Lading van dien bodem en dies montant file 2572, folio 403
July 4, 1741 Een briefken na Samarang afgevaardigt benevens 250 inlandse militairen file 2572, folio 403
July 5, 1741 Vertreck van de scheepen Lis en de Peerl over Cormandel na Bengale met schrijvens file 2572, folio 403