Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 6, 1740 Lading van Nagapatnam file 2571, folio 846-847
Nov. 6, 1740 Dies bedragen file 2571, folio 847
Nov. 7, 1740 Een briefken van Macassar ontfangen file 2571, folio 847
Nov. 8, 1740 Een briefken van Tanjongpoura ontfagen file 2571, folio 847
Nov. 9, 1740 ’t Jagt Schiedam van Ternaten alhier g’arriveert met schrijvens file 2571, folio 847
Nov. 9, 1740 Item een briefken van Japara file 2571, folio 848
Nov. 9, 1740 Ternaatse lading en dies montant file 2571, folio 848
Nov. 9, 1740 Lading van Japara en dies montant file 2571, folio 848
Nov. 10, 1740 Een briefken van Tanjongpoura ontfangen file 2571, folio 848
Nov. 10, 1740 Behelsende hetgeene den text meldt file 2571, folio 849
Nov. 10, 1740 Een briefken van Bantam en een dito van Lampong ontfangen file 2571, folio 849
Nov. 11, 1740 Arrivement van ’t jagt de Jonge Philip van Ternaten met schrijvens file 2571, folio 849
Nov. 11, 1740 Item een briefken van Japara en de hiernevens gespecificeerde houtwerken file 2571, folio 850
Nov. 12, 1740 Ceremonieele inhaling der brieven van den coningen van Ternaten, Tidoor en Batchian file 2571, folio 850-851
Nov. 13, 1740 Een briefken na Cheribon afgevaardigt met een dito aen de Cheribonse princen, en een dito aen de Preanger regenten file 2571, folio 851
Nov. 13, 1740 Sijnde opgemelte eerste brieven van inhoud als in den text file 2571, folio 851
Nov. 13, 1740 Insertie van de briev aen de Cheribonse princen geschreven file 2571, folio 852
Nov. 13, 1740 Insertie van de briev aen de Preanger regenten geschreven file 2571, folio 853
Nov. 14, 1740 De overheden der retourbodems de Sara Jacoba, Hoffwegen en Rijnhuysen erlangen hun afscheyd file 2571, folio 853
Nov. 14, 1740 Ontfangen de hiernevens en vervolgens gemelte papieren file 2571, folio 854-854