Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 15, 1659 Het jacht Domburch met d’heer fiscael om de visite te doen file 2460, folio 17
June 3, 1661 Jaerlijkse visite noodig file 2461, folio 311
Feb. 29, 1668 Rapport van gedane visite file 2471, folio 78
March 30, 1668 Rapport van gedane visite file 2471, folio 110
April 30, 1668 Rapport van gedane visite door respective officieren file 2471, folio 133
Oct. 27, 1726 Den gesaghebber had bij den sulthan een visite afgelegt file 2560, folio 891
July 15, 1728 De gedane visite door den sulthan file 2561, folio 366
June 28, 1719 Extraordinaire visite door den Sousouhounang aan Compagnies bedientens gegeven file 2548, folio 386
Feb. 18, 1732 De visiteer- en monsterheeren van de retourscheepen terug file 2566, folio 108
March 29, 1732 Terugkomst van de visiteer- en monsterheeren van het schip Delfland file 2566, folio 187
Sept. 27, 1732 De croonprins en rijxbestierder aan den gesaghebber een visite gegeven file 2566, folio 656
Sept. 22, 1691 Govert van Hoorn tot visitateur generael file 2507, folio 427
March 26, 1688 Tot het hooren der reecqeninge van heeren Heemraden gecommittteert den secretaris van d’Hooge Regeering, den eersten oppercoopman deses Casteels en den visitateur generaal file 2503, folio 134
Aug. 20, 1686 Den coopman Jeremias Coesaart tot absoluyt visitateur generael met 130 guldens file 2501, folio 1014
Oct. 5, 1695 Den koopman en visitateur der soldijboeken Jan Jeppes als pakhuysmeester derwaerts te senden file 2514, folio 625
Jan. 13, 1696 Doctor Diderick Goodschalk aangestelt tot visitateur der sieken op de rheede file 2515, folio 15
Aug. 14, 1696 Den visitateur generael Govert van Hoorn aangestelt tot gouverneur van Malacca file 2516, folio 661
Aug. 21, 1696 Den visitateur der soldijboecken Joannes Stam in de commissie van Cormandel gestelt file 2516, folio 672
Sept. 1, 1696 Ten geleyde van ’t berigt van de visitateur generael op de twee van daer ontfangen memoriën der over tekort bevonden goederen onder ult. april dezes jaers file 2516, folio 708
July 2, 1697 Gerard de Grave aangestelt tot visitateur der soldijboeken file 2517, folio 504