Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 30, 1687 Deliberatie hoedanig te handelen in de saken van den suspecten Sultan Annum tot Zirebon file 2502, folio 752
Sept. 30, 1687 Den oppercoopman Joannes de Hartog onder den naam van commissaris per ’t jagt Batavia derwaarts te senden file 2502, folio 752
Sept. 30, 1687 50 Blanke koppen van Zirrebon per voorgemeld jagt Batavia naar Japara te stieren file 2502, folio 752
Sept. 30, 1687 De chialoup Zerbon met eenige provisiën weder na Jamby te zenden file 2502, folio 752
Sept. 30, 1687 Aangekomene vaartuygen file 2502, folio 753
Sept. 30, 1687 Vertrokkene vaartuygen file 2502, folio 755
Sept. 30, 1687 Overledene file 2502, folio 757
Sept. 30, 1687 Justitie file 2502, folio 758
Sept. 30, 1687 Gedoopte file 2502, folio 758
Sept. 30, 1687 Getrouwde file 2502, folio 758
Sept. 29, 1687 ’t Schip Zallant van Japara met missive van de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2502, folio 749-750
Sept. 29, 1687 En twee Javaanse brieven als eene van Pangeran Tsiacraningrat aan gemelte Edele Joan Albert Sloot en d’ander van Sindouradja uyt Carta Soura aan voorgemeld pangeran file 2502, folio 750
Sept. 29, 1687 De overgesonde houtwerken per Zallant monteren f. 973:4:-- file 2502, folio 750
Sept. 29, 1687 Translaat Javaanse ola door Pangiran Adipatty Tsiacraningrat van Madura aan de heer commandeur Joan Albert Sloot file 2502, folio 750-751
Sept. 29, 1687 Item van Radin Sindouradja aan den Pangeran Tsiacraningrat tot Madura file 2502, folio 751
Sept. 27, 1687 Per Chinees vaartuyg van Amboina briefje van de heer gouverneur Dirck de Haas en raad file 2502, folio 747
Sept. 27, 1687 Den Batavisen vrijburger Wouter de Vries met zijn eygen vaartuyg van Bantam medebrengende een briefje van den Edelen Joannes Leeuwenzon en raad aan Haar Edelens file 2502, folio 747
Sept. 27, 1687 Den Pangeran Diepaningrat levert aan Zijn Edelheyt over een translaat Javaanse missive door Dipatty uyt Bliton aan den pangeran voornoemt geschreven file 2502, folio 747-748
Sept. 27, 1687 Item een translaat Javaanse missive van den Sultan tot Bantam aan voorgemeld Pangeran geschreven file 2502, folio 748-749
Sept. 27, 1687 Doodvonnis tegen eenen Joan Ambonees tot Bantam gevelt zijnde geapprobeert file 2502, folio 749