Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 14, 1740 De overheden der retourbodems de Sara Jacoba, Hoffwegen en Rijnhuysen erlangen hun afscheyd file 2571, folio 853
Nov. 14, 1740 Ontfangen de hiernevens en vervolgens gemelte papieren file 2571, folio 854-854
Nov. 15, 1740 Vertreck uyt dese rheede van de retourbodems de Sara Jacoba, Hoffwegen en Rijnhuysen gehorende tot de eerste besending na Nederland file 2571, folio 854
Nov. 15, 1740 Vertrek van de waterfiscaal c.s. om de retourbodems te monsteren file 2571, folio 854
Nov. 15, 1740 Reverteeren en doen rapport van hunne verrigting file 2571, folio 855
Nov. 15, 1740 Bemanning der voorszeide retourbodems file 2571, folio 855
Nov. 16, 1740 Ceremonieele inhaling der sendelingen en briev van den coning van Bouton file 2571, folio 855-856
Nov. 17, 1740 Een briefken van Lampong ontfangen file 2571, folio 856
Nov. 17, 1740 Den boekhouder van ’t uytkomende schip Schellag komt aen de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2571, folio 856-857
Nov. 18, 1740 Vier Maleydse translaatbrieven ter secretarye ontfangen file 2571, folio 857
Nov. 18, 1740 Insertie van de brief van door den koning van Ternaten geschreven file 2571, folio 857-859
Nov. 18, 1740 Dito van den brief door den coning van Tidoor geschreven file 2571, folio 859-862
Nov. 18, 1740 Insertie van de brief door den coning van Batchian geschreven file 2571, folio 862-863
Nov. 18, 1740 Insertie van den brief door den coning van Bouton geschreven file 2571, folio 863-864
Nov. 19, 1740 Arrivement te deser rheede van het uytkomende schip Schellag met een briefken van ’t retourschip Godschalksoord file 2571, folio 864
Nov. 19, 1740 Kort verhaal van dien bodems reyse file 2571, folio 864-865
Nov. 19, 1740 Medegebragte manschap file 2571, folio 865
Nov. 19, 1740 Lading van dien bodem file 2571, folio 865-866
Nov. 19, 1740 Dies bedragen file 2571, folio 866
Nov. 19, 1740 Lading van de Caab met dies bedragen file 2571, folio 866