Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 8, 1740 De twee compagniën pennisten in de wapens getrocken en ontfangen kruyt en loot file 2571, folio 739
Oct. 8, 1740 De pennisten van het Casteel blijven voor hun capitains huys in ’t Casteel en die van de stad marcheren na ’t stadhuyspleyn file 2571, folio 739-740
Oct. 8, 1740 Een briefken van Onrust ontfangen met berigt dat het na de Qual gesondene commando terug was gekeerd file 2571, folio 740
Oct. 8, 1740 En dat gedagte post door meerder dan 600 Chinesen overweldigt, den posthouder nevens 4 soldaten om ’t leven gebragt file 2571, folio 740
Oct. 8, 1740 Notificatie dat partij gewapende Chinesen over het land van Mr. Diogo na de kant van den Qual waren getrocken file 2571, folio 740-741
Oct. 8, 1740 En dat een menigte van dat geboefte sig bij de suykermolen Coeda ophielden file 2571, folio 741
Oct. 8, 1740 Den pattia en verdere hoofden hebben de vlugt genomen file 2571, folio 741
Oct. 8, 1740 Tjiampia en Panjewongan versterkt file 2571, folio 741
Oct. 8, 1740 Een secreet briefje van Bantam ontfangen file 2571, folio 741
Oct. 8, 1740 De nevenstaande Edele heeren begeven sig na de poorten deses stede omme aldaer het gesag te voeren file 2571, folio 741
Oct. 8, 1740 En den Ed. heer colonel na het stadhuys om aldaer goede ordre te verleenen file 2571, folio 742
Oct. 8, 1740 De Papanger wagt door de Chinesen overvallen en de manschap verjaagt file 2571, folio 742
Oct. 8, 1740 Secours daar na toegesonden file 2571, folio 742
Oct. 8, 1740 Gedagte inlandse wagt werd door gemelte gespuys geattacqueert file 2571, folio 742
Oct. 8, 1740 Dog werden teruggeslagen file 2571, folio 743
Oct. 8, 1740 De Diestpoort door een menigte Chineesen aengetast file 2571, folio 743
Oct. 8, 1740 Versoek om adsistentie ’twelck ook werd toegesonden file 2571, folio 743
Oct. 8, 1740 Gedagt gespuys werd van daer op den vlugt gejaagt file 2571, folio 743
Oct. 8, 1740 Tasten voor de tweede keer de inlandse wagt aen file 2571, folio 743
Oct. 8, 1740 Maar werden dapper op de vlugt geslagen file 2571, folio 743