Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 23, 1659 Het jacht de Goutsblom seylt na Suratta en de fluyt Goeree na Persia beyde over Goa ende Wingurla file 2460, folio 340
Sept. 24, 1659 [Den gouverneur generael maakt een uitstapje naar het bos boven Noortwijck] file 2460, folio 341
Sept. 24, 1659 Den vendrig Fredrick Hendrick van Bantam brengt 2 brieffens mede van den opperhoofden van het Slot van Honingen en de andere van Achilles beyde onder [Toppershoetie?] file 2460, folio 341
Sept. 24, 1659 Inhout des brieffjens en desselfs verhandelingen file 2460, folio 341
Sept. 24, 1659 [Inhoud van het briefje door de opperhoofden van de Achilles] file 2460, folio 341-342
Sept. 24, 1659 So comt mede een brieff van de hoofden van het schip van het Hoff van Zeelant uyt de Straet file 2460, folio 342
Sept. 24, 1659 Tegens den avont keren haer Edelens alle tesamentlijck weder in de stadt ende ’t Casteel file 2460, folio 342-343
Sept. 25, 1659 Een brieff van den gouverneur generael aen den gebieder van Craoan geschreven met desselfs dienaer file 2460, folio 343
Sept. 26, 1659 De schepen het Slot van Honingen en Achilles uyt het patria file 2460, folio 343
Sept. 26, 1659 Het Slot van Honingen brengt mede 324 zielen en gesont volck file 2460, folio 343
Sept. 26, 1659 Den Achilles brengt 196 man ende een vrou file 2460, folio 343
Sept. 26, 1659 Inhout des briefs door d’Ed. Rietbeeck aen haer Edelens met het Slot van Honingen geschreven file 2460, folio 343-344
Sept. 26, 1659 Sommier inhout des briefs met den Achilles aen haer Edelens geschreven file 2460, folio 344-346
Sept. 27, 1659 De soldaten met de schepen Honingen en Achilles sterck 184 koppen file 2460, folio 346
Sept. 27, 1659 Het schip het Hoff van Zeelant daeronder 351 koppen file 2460, folio 346
Sept. 28, 1659 De soldaten van het Hoff van Zeelant comen aen lant werden verdeelt over ’t guarnisoen file 2460, folio 347
Sept. 29, 1659 De opperhoofden van de jachten Maria en de Haes becomen harer affscheyt file 2460, folio 347
Sept. 30, 1659 De jachten Maria en de Haes naer Arracan file 2460, folio 347
Sept. 30, 1659 Nemen een brieff van haer Edelens aen den Majesteyt als een aen ’s Compagnies hooft aldaer file 2460, folio 347
Sept. 30, 1659 Handelvaertuygen in september op Batavia aengecomen file 2460, folio 347