Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 12, 1673 Versoeck briefje van schipper Jan Blaeumeulen op het Wapen van Middelburgh uyt Bantams vloot file 2476, folio 672
Dec. 12, 1673 De Perel en Ougly na Banda over Japara file 2476, folio 672-673
Dec. 12, 1673 Met schrijven oock na Japara file 2476, folio 674
Dec. 12, 1673 Resolutie genomen om ’t Casteel Victoria in Amboina niet te verplaetsen file 2476, folio 675
Dec. 14, 1673 Het Stight van Uytrecht uyt Bantams besettingh file 2476, folio 675
Dec. 15, 1673 Het schip Amersfoort direct na Banda file 2476, folio 675-676
Dec. 19, 1673 Joannes Miltsteven van Breslauw tot keurmeester van het gout en silver file 2476, folio 677
Dec. 22, 1673 Gesanten van den gouverneur van Samarangh binnen om afscheyt file 2476, folio 677
Dec. 22, 1673 Briefje aen den gouverneur van Samarangh file 2476, folio 677-679
Dec. 23, 1673 Schrijven na Bantam per een boomwachter met advisen oock om mette Deense Phenix na het patria te gaen file 2476, folio 680
Dec. 23, 1673 Bimase en Dompose gesanten buyten getracteert file 2476, folio 680
Dec. 25, 1673 Schrijven van de resident Caef van Bantam file 2476, folio 681
Dec. 26, 1673 Het hoeker de Pagadeth verdreven van Ceylon te weten van Batticaloar file 2476, folio 681
Dec. 26, 1673 Het Deens schip Oldenburgh van Bantam om vertimmert te werden file 2476, folio 682
Dec. 27, 1673 Tijdingh van Bantam het Deense schip het Zeepaert van Chormandel daer aangelandt met eenige nouvelles file 2476, folio 682-683
Dec. 27, 1673 Afscheyt der Bimase en Dompose gesanten bij Sijn Edelheyt file 2476, folio 683
Dec. 27, 1673 Afslagh van verscheyde paghters van desen loopende jare 1673 quyt gescholden file 2476, folio 683-684
Dec. 28, 1673 8 bodems over Bima na Amboina, Banda, Ternaten, en Macassar met capiteyn Jan Fransen file 2476, folio 684-692
Dec. 28, 1673 Missive van Haar Edelens aen den Koningen van Bima en Dompo file 2476, folio 692-696
Dec. 28, 1673 Apart schrijven na Macassar aen Radja Palacca file 2476, folio 696-698