Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 22, 1673 Brief van Sijn Edelheyt aen den Sousouhounangh Mattaram file 2476, folio 631-632
Nov. 22, 1673 Brief van Sijn Edelheyt aen Pangeran Depatty Annum in de Mattaram file 2476, folio 632-633
Nov. 22, 1673 Tijdingh van een Deens schip van Chormandel file 2476, folio 634
Nov. 23, 1673 De chialoup de Steur uyt de Straet Banca terugge met een briefje van de opperhoofden der schepen na Ceylon gedestineert file 2476, folio 634-635
Nov. 23, 1673 Een briefje aen de regent tot Pamalangh file 2476, folio 635-636
Nov. 23, 1673 Memorie van capitein Jonckers vader Sengadjie Cawassa overgelevert file 2476, folio 636
Nov. 23, 1673 De Papegaay van Toncquin file 2476, folio 636
Nov. 23, 1673 Het jachje Rambangh van Macassar over Japara file 2476, folio 637
Nov. 23, 1673 Haer Edelens uyt om de poort Uytrecht te besien file 2476, folio 638
Nov. 24, 1673 Resolutie over te maecken van de poort Uytrecht file 2476, folio 638
Nov. 26, 1673 Schrijven van Chormandel per het Deens schip de Gulde Phenix tot Bantam aengebracht file 2476, folio 638
Nov. 26, 1673 Nouvelles van Tansjouwerse landen file 2476, folio 638-639
Nov. 27, 1673 d’Ed. Martinus Caesar met de scheepen Buyren, Beemster, Spanbroeck, Nuysenburgh, Laeren en de Experiment behouden uyt Japan file 2476, folio 639-642
Nov. 27, 1673 Briefje van onse gevangen op Tayouan aen ’t Japans opperhooft file 2476, folio 642-645
Nov. 27, 1673 De chialoupen Dolphijn en Kruyskercke van Banca oock terugh file 2476, folio 646
Nov. 28, 1673 Willigenburgh en Corea van Sumatra’s westkust file 2476, folio 645-646
Nov. 29, 1673 Schrijven van Palimbangh per borger vaertuygh file 2476, folio 646
Nov. 30, 1673 Item briefje van de Deensen vrunden tot Bantam aen Haer Edelens file 2476, folio 647-648
Nov. 30, 1673 Aengekomene vaertuygen file 2476, folio 648-650
Nov. 30, 1673 Vertrockene vaertuygen file 2476, folio 650-652