Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 13, 1673 Brief van den gouverneur tot Pamalang Sindoe Praya file 2476, folio 614
Nov. 13, 1673 De Perel van Japara file 2476, folio 614
Nov. 13, 1673 Met den onderkoopman Paulus de Bock en de papieren van het jacht Rambangh van Macassar file 2476, folio 615
Nov. 13, 1673 Briefje van Radja Palacca aen Haer Edelens file 2476, folio 615-616
Nov. 13, 1673 Briefje van Calimatta aen Zijn Edelheyt file 2476, folio 616-618
Nov. 13, 1673 Rapport van luytenant Christoffel Otto Corlee van Macassar wegens de fortificatiën in Amboina, Banda en Macassar file 2476, folio 618
Nov. 13, 1673 Een reyse chialoup van Bantam met brieven om mettet Deense Oldenburgh na het patria te gaen file 2476, folio 619
Nov. 13, 1673 En een geleyde briefje aen den resident Caef file 2476, folio 619
Nov. 15, 1673 De eerste afgesondene van de Pangeran Depatty uyt Mattaram keert na huys file 2476, folio 619
Nov. 15, 1673 Met twee briefjens aen haer meester file 2476, folio 620-622
Nov. 15, 1673 De sloep met de vaderlantse af te gane brieven onverricht terugh en reden waerom file 2476, folio 622-623
Nov. 15, 1673 De groote zeyl chialoupen Granaatappel en de Schar met de patriase brieven mede na Bantam file 2476, folio 623
Nov. 17, 1673 Over en tekort geleverde goederen van het jongste jaer vereffenen file 2476, folio 623
Nov. 17, 1673 De gesanten van de Mattaram tol quyt te schelden file 2476, folio 623
Nov. 19, 1673 Borgerscheepjes uyt de Macause eylanden terugh file 2476, folio 623-626
Nov. 20, 1673 De chialoupen Granaatappel en de Schar van Bantam hebbende de brieven bestelt file 2476, folio 627
Nov. 20, 1673 Met een advysbriefje aen den resident Caef file 2476, folio 627
Nov. 20, 1673 Het jachje d’Engelse Philip Anna van Malacca file 2476, folio 627-628
Nov. 20, 1673 Schrijven daermede van d’Hr. Willem Volger uyt Suratte becomen van dato 16e september file 2476, folio 628
Nov. 20, 1673 De Rijsende Son van Masulipatnam of uyt de Ceylonse oorloghs vloot file 2476, folio 628